Cash management en ESG een onmogelijke combinatie?

17 oktober 2023
cash management

Incasso, verkoop van schulden en ESG; een onmogelijke combinatie? Bij Meijburg Legal zijn wij het daar niet mee eens! Samen met onze collega’s bij KPMG en ons internationale KPMG netwerk adviseren wij onze cliënten over hoe zij op een ESG verantwoorde wijze met incasso, cashmanagement en verkoop van vorderingen om kunnen gaan. Hoe? Dat leest u in onze nieuwste brochure.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.