Brexit: never ending story - Part 13

18 november 2019
Nightmare

Het Verenigd Koninkrijk is momenteel achter de schermen druk bezig om de directe negatieve gevolgen van Brexit zoveel mogelijk op te vangen en te verminderen. Op 15 november publiceerde het Verenigd Koninkrijk (VK) een lijst met landen waarmee het reeds handelsakkoorden heeft gesloten. Ook heeft het VK een lijst met landen waarmee op dit moment onderhandelingen gaande zijn. Deze lijst is niet helemaal nieuw en kwam al eerder dit jaar aan bod.

De lijst is ondertussen aanzienlijk. Toch betreft het slechts in een beperkt aantal gevallen vrijhandelsakkoorden. Het gaat vooral om landen waar de Europese Unie (EU) ook een (handels)akkoord mee heeft. Voorbeelden zijn onder andere Zwitserland, Zuid-Korea en Israël.

‘Economic partnership agreements’

Verder heeft het VK een groot aantal ‘economic partnership agreements’ gesloten. Dit soort overeenkomsten betreffen samenwerking met ontwikkelingslanden om de handel vanuit die landen te stimuleren. Voorbeelden daarvan zijn Madagascar, Mauritius, Seychellen, Zimbabwe, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibië, Zuid-Afrika en Mozambique.

‘Mutual recognition agreements’

Tegelijkertijd zijn er ook ‘mutual recognition agreements’ (MRA) met de Verenigde Staten van Amerika (VS), Nieuw-Zeeland en Australië gesloten. Het MRA met de Verenigde Staten betreft electromagnetische compatibiliteit (EMC), telecommunicatieapparatuur en fabricagemethoden van farmaceutische producten. Ook dit komt overeen met de MRA die de EU met de VS heeft gesloten.

Handelsovereenkomsten pas na Brexit in werking

Bovenstaande handelsovereenkomsten treden pas in werking wanneer het VK de EU verlaat. Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de website van HMRC, de Britse belastingdienst.

Nog veel werk

Resultaat van al deze onderhandelingen is dat het VK na Brexit met de landen, waarmee zij een overeenkomst heeft gesloten, op dezelfde voet als voorheen zaken kan blijven doen. Het totale isolement in de wereldhandel dat dreigde te ontstaan als het VK door middel van een harde Brexit uit de EU zou stappen, wordt hierdoor voor een belangrijk deel teniet gedaan. Maar ook hier geldt dat er nog veel werk verzet moet worden. The story continues…

Informatie

Meer weten over wat de gevolgen van de Brexit voor uw business kunnen zijn? Wij hebben vijf concrete producten ontwikkeld om uw organisatie hierbij te helpen. Zie de folder. Of u wenst nader advies? Neem gerust contact op met Leon Kanters of andere specialisten van het Brexit-team. Of wenst u liever dat wij geheel vrijblijvend met u contact opnemen? U kunt dan uw contactgegevens naar ons mailen via deze link

Brexit-seminar 14 januari 2020

Veel Nederlandse ondernemers nemen nog steeds een afwachtende houding aan en stellen maatregelen uit totdat duidelijk is of er al dan niet een Brexit-deal komt. Maar is het wellicht niet beter om over te gaan tot actie? Om die reden organiseren VNO-NCW, NBCC, KPMG en KPMG Meijburg & Co op 14 januari 2020 een Brexit-seminar bij KPMG in Amstelveen waarbij deskundigen vanuit het bedrijfsleven, de belangenorganisaties en overheden hun mening met u delen. Geïnteresseerd? U kunt zich alvast hiervoor opgeven via: brexit@kpmg.nl. U ontvangt dan t.z.t. een uitnodiging met het programma.

Foto: Phil Shaw (Unsplash)

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.