Brexit: a never ending story?

14 januari 2019

Brexit spel

Dinsdag 15 januari wordt een cruciale dag voor de Brexit-deal van de Britse premier May. De Brexit-deal wordt dan in stemming gebracht in het Britse parlement. Leon Kanters, Brexit-expert en partner van KPMG Meijburg & Co: “Het begint steeds meer op een ‘never ending story’ te lijken. Wanneer wij de media mogen geloven zal het een overduidelijke nederlaag voor May worden.”

“Ervan uitgaande dat de berichtgeving in de media klopt en de deal tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU niet wordt aanvaard door het Britse parlement, denk ik onmiddellijk: wat betekent dit voor de handel? Er volgt ongetwijfeld weer een periode van gote onzekerheid,” aldus Kanters.

‘No deal’

Hoewel een overgrote meerderheid van het Britse parlement tegen een ‘no deal’-scenario is, zal het de meest voor de handliggende uitkomst zijn wanneer de deal wordt weggestemd in het Britse Lagerhuis. Een plan B, dat binnen 3 dagen na de nederlaag, wel de goedkeuring draagt van het Lagerhuis lijkt zeer onrealistisch. Kanters: “Het is daarom logischer het verzoek om uit de EU te treden in te trekken (artikel 50 van het Verdrag van Lissabon) of om de uittredingsdatum van 29 maart a.s. te verzetten naar een later tijdstip om een ‘no deal’-situatie te voorkomen. Want met een ‘no deal’ schieten beide partijen er helemaal niets mee op.”

Verlenging

De verlenging naar een latere datum kan interessant zijn omwille van verschillende redenen: een tweede referendum, nieuwe verkiezingen, maar misschien ook, gebaseerd op de stemming van 15 januari, om bepaalde onderwerpen rond de Brexit te heroverwegen. Kanters vult aan: “Bijvoorbeeld weegt de wens om vrije handelsovereenkomsten aan te gaan op tegen de voordelen van deelname aan een Europese douane-unie? Vooral voor de Britse maakindustrie is het twijfelachtig of dit het geval wordt. Veel fabrikanten in het VK gebruiken EU-componenten voor hun producten. Deze onderdelen tellen vandaag nog mee met EU als oorsprong. Dit is een EU-regel, maar tellen niet mee als Britse oorsprong. Het zou daarom heel goed mogelijk zijn dat producten, die nu nog voldoen aan de huidige regel van EU-oorsprong, straks geëxporteerd naar bijvoorbeeld Mexico niet meer voldoen aan deze regel na de Brexit. Dit zou ook het geval kunnen zijn voor producten, geëxporteerd naar andere landen waarmee de Britse regering een vrije handelsovereenkomst heeft. De voordelen van vrije handelsovereenkomsten kunnen voor het VK een flink stuk minder aantrekkelijk uitpakken dan aanvankelijk verwacht. Voor de Britse maakindustrie is het aanblijven in een Europese douane-unie veel gunstiger.”

Kortom, de onzekerheid blijft en Brexit zal iedereen nog voor onbepaalde tijd bezighouden. Meer weten over wat de gevolgen van de Brexit voor uw business kunnen zijn of u wenst advies? Neem gerust contact op met Leon Kanters of andere specialisten van ons Brexit-team.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.