Blijft u geven aan goede doelen?

11 januari 2019
Vergrootglas

Donaties vormen een belangrijke inkomstenbron voor goede doelen. Voor u als donateur zijn deze fiscaal aftrekbaar. De aftrekmogelijkheid wordt de komende jaren beperkt. Daarnaast is er onlangs een concept wetsvoorstel gepresenteerd dat maatschappelijke organisaties verplicht stelt om sommige donaties openbaar te maken. Maarten Merkus, partner bij KPMG Meijburg & Co, marktgroep Familie & Bedrijf, licht beide ontwikkelingen toe.

Wellicht ondersteunt u goede doelen met donaties. Dat doen veel mensen bij voorkeur ‘anoniem’. Dat de fiscus ‘meebetaalt’ is voor sommigen ook een stimulans om mee te doen. Om twee redenen kunt u zich de vraag stellen of u dit in de toekomst wilt blijven doen.

Minder fiscaal voordeel

De fiscus heeft reeds aangekondigd dat de aftrekbaarheid van schenkingen geleidelijk wordt beperkt. Schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen (‘anbi’s, goede doeleninstellingen) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Tegen het huidige toptarief inkomstenbelasting (51,75%) ‘kost’ een schenking van € 100 u dus maar € 48,25. Deze aftrekbaarheid wordt de komende jaren afgebouwd in jaarlijkse stappen van 3%. Met ingang van 2023 zijn giften nog maar aftrekbaar tegen 37,05%. Dit betekent dat het fiscale voordeel voor donateurs, die in het hoogste belastingtarief vallen, aanzienlijk minder wordt.

Bekendmaking donaties € 15.000 of meer

Een nieuwe ontwikkeling is dat de overheid onlangs aangekondigde (‘Concept wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties’) om maatschappelijke organisaties te verplichten donaties van ten minste € 15.000 per jaar openbaar te maken. Volgens de toelichting bij het concept wetsvoorstel beoogt de overheid hiermee (buitenlandse) geldstromen naar maatschappelijke organisaties inzichtelijk te maken. Dit kan betekenen dat donaties aan algemeen nut beogende instellingen (doorgaans Nederlandse stichtingen) openbaar worden indien het bedrag € 15.000 of meer bedraagt. Het concept wetsvoorstel meldt ook dat bepaalde categorieën maatschappelijke organisaties kunnen worden vrijgesteld van deze publicatieverplichting, maar vooralsnog is het onduidelijk welke groepen hiermee worden bedoeld. De kans bestaat dus dat uw bijdrage aan het goede doel publiekelijk bekend wordt, terwijl u dit mogelijk vertrouwelijk wilt houden.

Wilt u meer weten over het bovenstaande? Neemt u dan gerust contact met ons op.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.