Besparingskansen woningcorporaties bij lagere WOZ-waarde

4 maart 2021
WOZ-waarde woningcorporatie

Jaarlijks vallen in januari of februari de WOZ-beschikkingen op de mat, ook bij woningbouwcorporaties. Wist u dat een kleine verlaging van de WOZ-waarde voor grote vastgoedportefeuilles een flinke belastingbesparing kan opleveren? Een goede reden dus om hier als woningbouwcorporatie kritisch naar te kijken!

De WOZ-waarde vormt de basis voor de heffing van de onroerendezaakbelastingen, waterschapsbelasting en de verhuurderheffing. In sommige gemeenten dient de WOZ-waarde ook nog als basis voor andere lokale belastingen, zoals het rioolrecht.

Gemeente waardeert uw vastgoed modelmatig

Woningen worden modelmatig gewaardeerd, wat betekent dat onjuistheden in het model gevolgen kunnen hebben voor de WOZ-waardering van veel woningen. Ook kunnen er individuele omstandigheden zijn zoals achterstallig onderhoud of een slechte ligging die invloed op de WOZ-waarde hebben. Nóg een reden dus om de WOZ-waarde van uw vastgoed onder de loep te leggen.

Profiteert iedereen van een opgaande woningmarkt?

Juist in een opgaande woningmarkt is het belangrijk om te controleren of de WOZ-waarden niet te hoog is vastgesteld. Vooral voor woningbouwcorporaties. Het is namelijk nog maar de vraag of u net zo sterk als andere vastgoedbezitters van de opgaande lijn profiteert. De kans is groot dat dit voor corporatievastgoed niet zo is. Aangezien corporatiewoningen nauwelijks worden verkocht zijn er ook weinig goede referentiewoningen.

Rekenvoorbeeld uit de praktijk

Een vastgoedportefeuille van 20.000 wooneenheden met een gemiddelde WOZ-waarde van € 150.000 bedragen de belastingen al gauw € 19.000.000 per jaar. Een WOZ-verlaging van € 5.000 per wooneenheid betekent dus een besparing van ruim € 650.000. Een verlaging van 3% per wooneenheid levert dus een aanzienlijke besparing op.

Meijburg-WOZ-scan voor woningbouwcorporaties

Wij beschikken over rekenmodellen om snel en efficiënt uw kosten in beeld te brengen van alle belastingen die gerelateerd zijn aan de WOZ-waarde. Dit geeft u inzicht in wat een (kleine) verlaging van de WOZ-waarde voor effect heeft. Neem contact met ons op om vrijblijvend uw mogelijkheden te bekijken. Wij kunnen bijvoorbeeld een scan van (een deel) uw portefeuille verzorgen.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.