BEPS 2.0 Update: Een nieuw belastingstelsel voor een digitale tijd

25 februari 2020
Digital Economy

Op 9 oktober jl. werd een consultatiedocument door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gepubliceerd met een beschrijving van hoe een wereldwijde oplossing op basis van de eerste pijler (Pillar 1) eruit kan zien. Deze Pillar 1 richt zich op belastingheffing voor de digitale economie. Naar aanleiding hiervan vond de roundtable-bijeenkomst ‘BEPS 2.0 Update’ op 24 oktober jl. bij KPMG Meijburg & Co plaats. Van deze roundtable-bijeenkomst is een verslag gemaakt. Dit verslag bevat interessante bevindingen met tevens feedback op het OESO-consultatiedocument. 

Twee pijlers

De discussie over een belastingstelselherziening, spitst zich de afgelopen jaren toe op de belastingheffing over winsten van het internationaal opererende bedrijfsleven. De OESO heeft onder andere als doel om in de loop van 2020 een wereldwijde oplossing te vinden voor de uitdagingen van digitalisering. Met de landen in het zogenaamde 'Inclusive Framework' is een werkplan opgesteld dat bestaat uit twee pijlers, waarbij de eerste pijler zich richt op belastingheffing voor de digitale economie en de tweede pijler op een wereldwijde minimum winstbelasting.
Wat betekenen deze ontwikkelen voor het internationale bedrijfsleven? Welke impact valt te verwachten voor multinationals? Wat kan men doen om hierop voorbereid te zijn? Lees meer in het verslag van de roundtable-bijeenkomst. 

Roundtable april

In april organiseren wij een roundtable-bijeenkomst over de laatste OESO ontwikkelingen, met name rond Pillar 2, en wat deze kunnen betekenen voor techbedrijven en multinationals. Interesse? Dan kunt u zich vooraf inschrijven via deze link. U zult t.z.t. een uitnodiging voor deze roundtable-bijeenkomst ontvangen.

Informatie

Wilt u weten wat de impact van de OESO-ontwikkelingen op uw business kunnen zijn? U kunt dan gerust contact opnemen met een van onze experts op het vlak van belastingen en digitale economie: Robert van der Jagt, Sinan Gelici, Jaap Reyneveld, Vinod Kalloe of Charlotte Straatman. Of u kunt contact opnemen met uw (vaste) contactperson binnen KPMG Meijburg & Co.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.