Op 17 januari 2019 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) uitspraak gedaan in een zaak over de plaats van risico voor de assurantiebelasting (zaak nr. C-74/18). De zaak betrof verzekeringspolissen voor fusies en overnames. Het HvJ oordeelde dat de plaats van risico voor een verzekering die de contractrisico's dekt die samenhangen met de waarde van de aandelen en de juistheid van de betaalde koopprijs, de plaats is waar de verzekeringnemer is gevestigd. Het arrest van het HvJ biedt een welkome verduidelijking. 

Meer informatie hierover vindt u in onze Engelstalige berichtgeving.