Assurantiebelasting: beslissing HvJ over de plaats van risico

24 januari 2019
hamer hvj

Op 17 januari 2019 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) uitspraak gedaan in een zaak over de plaats van risico voor de assurantiebelasting (zaak nr. C-74/18). De zaak betrof verzekeringspolissen voor fusies en overnames. Het HvJ oordeelde dat de plaats van risico voor een verzekering die de contractrisico's dekt die samenhangen met de waarde van de aandelen en de juistheid van de betaalde koopprijs, de plaats is waar de verzekeringnemer is gevestigd. Het arrest van het HvJ biedt een welkome verduidelijking. 

Meer informatie hierover vindt u in onze Engelstalige berichtgeving.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.