Arresten Europese Hof van Justitie over begrip uiteindelijk gerechtigde in Interest- en royaltyrichtlijn en Moeder-dochterrichtlijn

28 februari 2019
Hamer

Op 26 februari 2019 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) twee arresten gewezen over het begrip uiteindelijk gerechtigde in de Interest- en royaltyrichtlijn en de Moeder-dochterrichtlijn. Het HvJ oordeelde dat het aan de verwijzende rechters is om in voorkomende gevallen na te gaan of sprake is van misbruik van recht.

Meer informatie over deze belangrijke arresten en de mogelijke impact voor Nederland vindt u in onze Engelstalige berichtgeving.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.