Op 26 februari 2019 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) twee arresten gewezen over het begrip uiteindelijk gerechtigde in de Interest- en royaltyrichtlijn en de Moeder-dochterrichtlijn. Het HvJ oordeelde dat het aan de verwijzende rechters is om in voorkomende gevallen na te gaan of sprake is van misbruik van recht. 

Meer informatie over deze belangrijke arresten en de mogelijke impact voor Nederland vindt u in onze Engelstalige berichtgeving.