Real Estate

Afschaffing vastgoed-fbi en aanpassing van regels voor vbi’s en fondsen voor gemene rekening

De nieuwe regels raken vooral institutionele beleggers, (beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vermogende families.
Lees verder

Hoge Raad: verbouwing oude wollenstoffenfabriek tot winkelcentrum leidt tot ‘in wezen nieuwbouw’ voor de btw

De Hoge Raad (her)bevestigt dat het bij de vraag of een onroerend goed ontstaat dat tevoren niet bestond, om een constructiewijziging van onroerend goed draait.
Lees verder

Hoge Raad houdt vast aan strikte uitleg werkelijk gebruik voor btw-aftrekrecht

Deze zaak is relevant voor financiële instellingen, maar ook voor andere belastingplichtigen die btw-belaste en btw-vrijgestelde prestaties verrichten.
Lees verder

Hoge Raad beantwoordt vragen over begrip ‘in wezen nieuwbouw’ in de btw

De antwoorden geven aan dat, wil sprake zijn van ‘in wezen nieuwbouw’, er in ieder geval wijzigingen in de bouwkundige constructie moeten hebben plaatsgevonden.
Lees verder

Levering verhuurd vastgoed door ontwikkelaar toch overgang algemeenheid van goederen voor de btw

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 17 mei 2022 twee belangrijke uitspraken gedaan voor de (vastgoed)praktijk.
Lees verder

Groepsvennootschap is geen vaste inrichting voor de btw, maar HvJ zet deur toch op een kier

Het HvJ geeft meer handvatten over de omstandigheden waarin personeel en technische middelen van een zelfstandige rechtspersoon kunnen leiden tot een afzonderlijke vaste inrichting.
Lees verder

NieuwsFlits WOZ en lokale belastingen – 1e kwartaal 2022

De Nieuwsbrief WOZ, lokale belastingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt twee keer per jaar. Hierbij presenteren wij u de tweede editie van 2021  ...
Lees verder

Aanpassing btw-besluit: ruimere toepassing vrijstelling vermogensbeheer

Op 2 november 2021 is het geactualiseerde Besluit bijzonder overheidstoezicht van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd. Actualisering van het oorspronkelijke besluit was nodig vanwege jurisp ...
Lees verder

Fiscaliteit in de jaarrekening van woningcorporaties

De belastingdruk van woningcorporaties is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dat de sector zich hierover zorgen maakt, komt terug in meerdere jaarverslagen van grote woningcorporaties. In jaarverslag ...
Lees verder

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.