Financial Services Insurance

Insurance

Verzekeraars en hun betrokken partijen worden steeds vaker geconfronteerd met strenge regelgeving vanuit de toezichthouders. Als de regelgeving op het gebied van Insurance verandert, dan kan dat gevolgen hebben voor u als klant. Is dat het geval, dan kan Meijburg & Co u goed begeleiden bij het implementeren van die aanpassingen. Uiteraard met inachtneming van de bestaande fiscale wet- en regelgeving in binnen- en buitenland.

Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.