Financial Services Insurance

Insurance

Verzekeraars en hun betrokken partijen worden steeds vaker geconfronteerd met strenge regelgeving vanuit de toezichthouders. Als de regelgeving op het gebied van Insurance verandert, dan kan dat gevolgen hebben voor u als klant. Is dat het geval, dan kan Meijburg & Co u goed begeleiden bij het implementeren van die aanpassingen. Uiteraard met inachtneming van de bestaande fiscale wet- en regelgeving in binnen- en buitenland.

Lees verder
© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.