Financial Services

FS Tax Newsletter | September 2022

Now that we are heading into autumn, we would like to update you on the developments that took place during the spring and summer of 2022.
Lees verder

Wijziging besluit over vaste inrichting btw

Door deze wijziging kan grensoverschrijdende dienstverlening binnen een rechtspersoon aan btw worden onderworpen wanneer deze rechtspersoon in een land onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid btw. ...
Lees verder

Nieuw besluit assurantiebelasting

In het besluit zijn een aantal wijzigingen opgenomen, waarbij voornamelijk twee punten ten aanzien van de transportvrijstelling opvallen.
Lees verder

Belangrijkste aandachtspunten nieuw besluit assurantiebelasting

Het besluit is met name van belang voor verzekeraars, tussenpersonen en bemiddelaars (inclusief retailers/franchisenemers). Zij doen er verstandig aan de impact van de wijzigingen in het nieuwe beslui...
Lees verder

Groepsvennootschap is geen vaste inrichting voor de btw, maar HvJ zet deur toch op een kier

Het HvJ geeft meer handvatten over de omstandigheden waarin personeel en technische middelen van een zelfstandige rechtspersoon kunnen leiden tot een afzonderlijke vaste inrichting.
Lees verder

EU sanctions against Russia

The European Union (EU) has announced significant new sanctions and export control regulations related to Russia. To comply with the new regulations, action may be required.
Lees verder

A-G Hoge Raad wijst btw-aftrek conform werkelijk gebruik bij bank af

Deze zaak is relevant voor financiële instellingen, maar ook voor andere belastingplichtigen die met btw belaste en van btw vrijgestelde prestaties verrichten, zoals partijen in de publieke sector, he...
Lees verder

Rapport Commissie doorstroomvennootschappen

Het rapport bevat een vijftiental aanbevelingen, onderverdeeld in zes fiscale en negen niet-fiscale beleidsopties. Tegelijkertijd heeft de staatssecretaris van Financiën een kabinetsreactie naar aanle...
Lees verder

Aanpassing btw-besluit: ruimere toepassing vrijstelling vermogensbeheer

Op 2 november 2021 is het geactualiseerde Besluit bijzonder overheidstoezicht van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd. Actualisering van het oorspronkelijke besluit was nodig vanwege jurisp...
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.