Woningcorporaties | Onderzoek fiscaliteit in de jaarrekening

Donderdag 30 november | 15:30 - 16:30 uur

Binnenkort verschijnt de derde editie van ons jaarlijkse onderzoek naar de fiscale positie in de jaarverslagen van woningcorporaties.

Hierin presenteren wij onze bevindingen op het gebied van de verplichte toelichtingen op basis van de financiële verslaggevingsstandaard (RJ 272). Ook onze bevindingen ten aanzien van de vrijwillige toelichtingen volgens GRI 207 in de jaarverslagen 2022 komen aan de orde. 

Net als in beide voorgaande edities, hebben we ook nu weer specifiek gekeken naar een aantal aspecten dat nieuw is ten opzichte van de voorgaande jaren. Tevens komen we met waardevolle aanbevelingen/ best practices voor de fiscale posities in de jaarrekeningen 2023.

Wij hopen je op 30 november virtueel te mogen verwelkomen.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.