Wat betekent het MLI voor het belastingverdrag tussen België en Nederland?

Donderdag 10 februari | 10 - 11 uur 

Doet u een beroep op het belastingverdrag tussen België en Nederland? Dan gaat komend jaar mogelijk veel voor u veranderen door de introductie van het multilateraal instrument (MLI). Indien bij de inrichting van uw structuur fiscale motieven een (doorslaggevende) rol spelen, is vanaf 1 januari 2022 het belastingverdrag wellicht niet meer van toepassing. Dubbele belastingheffing ligt op de loer.

De impact van het MLI op het belastingverdrag tussen België en Nederland is groot. Daarom organiseert de KPMG Belgium-Holland Desk op donderdag 10 februari 2022 een ingelast webinar over dit onderwerp. 

Waarom nu dit MLI-webinar?

Nederland heeft onlangs haar belastingverdrag met België als een ‘gedekt belastingverdrag’ aangemerkt. Hierdoor wordt op dit verdrag op 1 januari 2022 het MLI van toepassing.

De toepassing van het MLI noopt tot herbeoordeling en aanpassing van bestaande structuren. De inwerkingtreding van het MLI betekent namelijk dat het belastingverdrag tussen België en Nederland geheel buiten toepassing kan worden gesteld. Daarnaast dient in situaties waarin het belastingverdrag wel van toepassing is, rekening te worden gehouden met aanvullende MLI-bepalingen.

Agenda

Tijdens het webinar lichten onze specialisten van de KPMG Belgium-Holland Desk de werking van het MLI nader toe en bespreken zij welke concrete situaties aandacht behoeven. Zij zullen onder meer ingaan op: 

  • de principle purpose test (‘PPT’);
  • het uitkeren van dividenden;
  • de fiscale vestigingsplaats van een vennootschap;
  • het begrip vaste inrichting; en
  • fiscale arbitrage.

Eenvoudig deelnemen via MS Teams

Dit webinar wordt georganiseerd door de KPMG Belgium-Holland Desk en vindt plaats via Microsoft Teams. 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.