'Verduidelijking bewijslast toepassing btw-nultarief bij grensoverschrijdende goederenleveringen'

Donderdag  14 maart 2024 | 11:00-12:00 uur

Bij grensoverschrijdende leveringen van goederen mag een ondernemer onder voorwaarden het btw-nultarief toepassen. Een daarvan is dat de ondernemer kan aantonen dat de goederen grensoverschrijdend zijn vervoerd. Onterechte toepassing van het btw-nultarief brengt een materieel bedrijfsrisico met zich mee.

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën in het Besluit Toelichting Tabel II de bewijsregels voor toepassing van het btw-nultarief bij grensoverschrijdende leveringen van goederen verduidelijkt. Daarnaast zijn de bewijsregels voor afhaaltransacties aangescherpt. Maar wat betekent dit concreet?

In deze sessie gaan wij in op de bewijslast voor toepassing van het btw-nultarief bij grensoverschrijdende leveringen van goederen. Dit doen wij aan de hand van het nieuwe besluit van de staatssecretaris en relevante praktijkvoorbeelden.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.