VAT in the digital age

Donderdag 19 januari 2023

Kantoor Amstelveen | 14.30 - 16.45 uur

Op 8 december 2022 heeft de Europese Commissie een btw-richtlijnvoorstel (‘VAT in the digital age’) gepubliceerd. Dit pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Digitale rapportageverplichtingen voor btw-doeleinden
  • Uitbreiding van de 'one-stop-shopregelingen'
  • Btw-behandeling van de platformeconomie  

Graag nodigen we je uit voor een seminar over deze voorstellen en de gevolgen voor de praktijk.

Programma
14.30 uur                   Ontvangst
15.00 uur                   Plenaire sessie
15.50 uur                   Korte pauze
16.00 uur                   Interactieve break-outsessies over de verschillende deelonderwerpen
16.45 uur                   Borrel

NOB PE-uren
Naar onze mening voldoet ons seminar aan de door de NOB gestelde voorwaarden voor toekenning van 1,5 NOB-PE-uur. Je ontvangt van ons een certificaat als bewijs van deelname aan het seminar.

We zien je graag op donderdag 19 januari aanstaande.

 

Sprekers

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.