Schijnzelfstandigheid in de zorg

Donderdag 7 december 2023 | 11:00-12:00 uur

Het Integraal Zorgakkoord en het Fiscaal kader ZZP Zorg nader beschouwd

Op donderdag 7 december 2023 organiseren wij een webcast 'Schijnzelfstandigheid in de zorg’  verzorgd door Allard Bekius, advocaat arbeidsrecht bij Nysingh en Wim van Welsem, Tax-partner bij KPMG Meijburg & Co. 

Wat speelt er?
Het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg hebben het Integraal Zorgakkoord ondertekend, een samenwerkingsplan dat tussen 2023 en 2026 moet voorzien in betere zorg. Onderdeel van het Integraal Zorgakkoord zijn afspraken om het werken in loondienst in de zorg aantrekkelijker te maken.

Dit wordt uitgewerkt in het Fiscaal kader ZZP Zorg, dat in zal gaan op 1 januari 2024. Hierin staan de spelregels waar zzp’ers en hun opdrachtgevers in de zorgsector zich vanaf dat moment aan moeten houden. Dit kader moet duidelijk maken wanneer je schijnzelfstandige bent of niet. Het is de bedoeling dat de inzet van zzp’ers in de zorg hiermee wordt ingeperkt. 

Ondertussen werkt het kabinet aan het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden, om op de gehele arbeidsmarkt de balans tussen zelfstandigen en werknemers te herstellen. Om schijnzelfstandigheid aan te pakken, wil het kabinet dat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 weer gaat handhaven. 

Wat betekent dit voor werkgevers in de zorg?
Dit betekent dat er – op korte termijn – het nodige gaat veranderen en dat werkgevers in de zorg hun beleid mogelijk al per 1 januari 2024 moeten bijstellen. 

Allard Bekius en Wim van Welsem nemen je mee in de aanstaande wijzigingen op arbeidsrechtelijk en fiscaal vlak en leggen uit wat je als werkgever kunt doen. 

Deze webcast is het eerste van een drieluik om je voor te bereiden op de aanstaande wijzigingen per 1 januari 2024 en 1 januari 2025. De tweede  webcast zal in het voorjaar van 2024 plaatsvinden, de derde in het najaar van 2024. 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.