Prinsjesdag 2022

Woensdag 21 september 2022 | 16.00 - 17.30 uur

Fiscale update voor bedrijfsfiscalisten

Op Prinsjesdag is het Belastingpakket 2023 gepubliceerd. Tijdens onze Prinsjesdag webcast hebben onze belastingspecialisten de belangrijkste fiscale maatregelen uit het Belastingpakket 2023 en welke internationale fiscale ontwikkelingen er op dit moment spelen toegelicht.

Welke onderwerpen kwamen aan bod? 

  • Hoofdpunten uit het Belastingplan en de Fiscale verzamelwet 2023. 
  • Enkele Capita Selecta waaronder: de laatste stand van zaken rondom de wet op de bronbelasting, de belastingrente, BEPS 2.0 pijler 1 en 2, evenals wetgeving op Europees vlak zoals de “un-shell”-Richtlijn (ATAD3) en de voorgestelde debt-equity bias reduction allowance (DEBRA). 

Klik hier om de webcast terug te kijken. 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.