KPMG Belgium Holland Desk Seminar 2022

Dinsdag 4 oktober 2022 | 9.30 - 13.00 uur
Hotel Nassau Breda

Grensoverschrijdend ondernemen in België en Nederland

Op dinsdagochtend 4 oktober 2022 vindt het jaarlijkse KPMG Belgium Holland Desk seminar plaats. Volgens het inmiddels beproefde concept behandelen de tax en legal specialisten van KPMG Meijburg & Co (Nederland) en KPMG Tax, Legal and Accountancy (België) de meest actuele grensoverschrijdende fiscale en juridische onderwerpen in diverse workshops. Deze workshops zijn relevant voor bedrijven die activiteiten in België dan wel Nederland hebben of overwegen.

Programma

09.30 – 10.00 uur:  Ontvangst en openingswoord
10.00 – 10.45 uur: - Workshop 1: actualiteiten vennootschapsbelasting
                              - Workshop 2: grensoverschrijdend werken in 2022
                              - Workshop 3: fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in Nederland
                                en België; kunt u nog BOFfen?

10.45 – 11.00 uur:  Pauze
11.00 – 11.45 uur:  - Workshop 4: op overnamepad? Ook de fiscus is op jacht! 
                              - Workshop 5: bestuurdersaansprakelijkheid vanuit 
                                Nederlands en Belgisch perspectief
                              - Workshop 6: actualiteiten voor vermogende ondernemers
                                en particulieren

11.45 – 12.45 uur:  Walking lunch
13.00 uur:              Einde 
 

PE-uren & registratie
Deze bijeenkomst voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gestelde voorwaarden voor onderwijs als bedoeld in het PE-reglement van de NOB. U kunt deze voor 1,5 PE-uur inbrengen per deelgenomen workshop bij de NOB.

Klik hier om te registreren. 

 

Workshops

Actualiteiten vennootschapsbelasting

Zijn rente en kosten aftrekbaar, worden afschrijvingen fiscaal gevolgd, kunnen verliezen worden verrekend en wat zijn nu de tarieven? Deze en andere vragen dienen jaarlijks bij het opstellen van de Belgische dan wel Nederlandse aangifte vennootschapsbelasting te worden beantwoord. Wat zijn de laatste relevante ontwikkelingen op dit vlak? En hoe verhouden deze zich tot de (aanstaande) implementatie van internationale fiscale regelgeving (o.a. ATAD 2, ATAD 3 en Pillar II). En heeft de inwerkingtreding van het Multilateraal Instrument (‘MLI’) op het dubbelbelastingverdrag tussen Nederland en België het fiscale speelveld per 1 januari 2022 veranderd? In deze workshop behandelen onze specialisten in vogelvlucht de meest relevante nationale en internationale ervaringen en ontwikkelingen.

Grensoverschrijdend werken in 2022

“Remote working” is hip. De arbeidsmarkt is krap. Het is belangrijk om als bedrijf een balans te vinden in de voordelen van remote working enerzijds en de mogelijke (compliance) risico’s en verplichtingen anderzijds. Wat zijn de fiscale en sociale zekerheidsgevolgen? Dit zijn vragen die mogelijk binnen bedrijven spelen en waar onze specialisten in deze workshop op in gaan. Daarnaast geven zij een update over relevante fiscale ontwikkelingen zoals de Belgische en Nederlandse expatregelingen en de allocatie van ontslagvergoedingen in internationaal perspectief.

Fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in Nederland en België; kunt u nog BOFfen?

Het voorbije jaar heeft de regeling omtrent de bedrijfsopvolging voor heel wat opschudding gezorgd in België en Nederland. In deze workshop wordt dieper ingegaan op de recente ontwikkelingen rond de Nederlandse bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), ook wel de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) genaamd, en de Belgische gunstregimes voor de overdracht van familiale vennootschappen.

Op overnamepad? Ook de fiscus is op jacht!

Ondanks de turbulente economische omstandigheden, blijft de M&A-markt in beweging. Zeker nu corona een gat in de overheidsbegrotingen heeft geslagen, zit ook de fiscus niet stil. Dit alles valt samen met diverse lokale en internationale wetgevende initiatieven die de fiscale spelregels almaar verder aanscherpen. In deze workshop leiden onze specialisten u door actuele fiscale aandachtspunten en valkuilen waar u zich bewust van moet zijn als u op overnamepad gaat. In de workshop maken onze specialisten ook tijd om aan te geven waar we nog steeds fiscale opportuniteiten zien in een M&A-context.

Bestuurdersaansprakelijkheid vanuit Nederlands en Belgisch perspectief

In deze workshop gaan onze specialisten in op de aansprakelijkheid die bestuurders van vennootschappen aan beide kanten van de Nederlands-Belgische grens kunnen lopen. Er wordt nader ingegaan op de voornaamste aandachtspunten en verschillen aan de hand van concrete cases en rechtspraak.

Actualiteiten voor vermogende ondernemers en particulieren

Bij het zakendoen over de grens stuiten directeur-grootaandeelhouders (dga) en vermogende particulieren op een aantal vragen: Hoe voorkom ik dat een Nederlandse dochter-bv 5% of 15% Nederlandse dividendbelasting moet inhouden op dividend aan een Belgische personal holding? Kan ik een oplossing vinden voor de heffing van 30% Belgische roerende voorheffing? En wat met het risico van dubbele belastingheffing over pensioenuitkeringen uit Nederland door de afschaffing van de definitief verworven rechten-theorie in België? Blijven meerwaarden op aandelen nog steeds onbelast in België? Wat zegt het Belgische voorstel van fiscale hervorming hier onder andere over (de ‘blauwdruk’)? Hoe worden roerende en onroerende inkomsten in de toekomst belast (wijzigingen in box 3)? Wat is de stand van zaken van het wetsvoorstel Excessief lenen van de eigen BV?  Is een fiscaalgunstige estate planning nog wel mogelijk? En wat is het effect van de Principal Purposes Test die op 1 januari jongstleden in werking is getreden? In deze workshop behandelen wij deze onderwerpen en geven wij antwoord op uw vragen.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.