KPMG België-Nederland Desk Seminar 2023

Dinsdag 10 oktober 2023 | 09:30 - 13:00 uur
Hotel Nassau Breda

Op dinsdagochtend 10 oktober 2023 vindt het jaarlijkse KPMG België-Nederland Seminar plaats. Volgens het inmiddels beproefde concept behandelen de Tax en Legal specialisten van KPMG Meijburg & Co (Nederland) en KPMG Tax, Legal and Accountancy (België) de meest actuele grensoverschrijdende fiscale en juridische onderwerpen in diverse workshops. Deze workshops zijn relevant voor bedrijven en particulieren die activiteiten in België dan wel Nederland hebben of overwegen.

Programma

09:30 – 10:00 uur
Ontvangst en openingswoord

10:00 – 10:45 uur
Workshop 1: Managementvennootschappen en besturen over de grens   
Workshop 2: Actualiteiten voor vermogende ondernemers en particulieren
Workshop 3: Fiscale ontwikkelingen bij vastgoedinvesteringen over de grens

10:45 – 11:00 uur
Pauze

11:00 – 11:45 uur
Workshop 4: Grensoverschrijdende arbeid 
Workshop 5: Actualiteiten vennootschapsbelasting
Workshop 6: De Europese mobiliteitsrichtlijn: nieuwe mogelijkheden voor grensoverschrijdend herstructureren

11:45 – 12:45 uur 
Walking lunch

13:00 uur
Einde 

PE-uren & registratie
Deze bijeenkomst voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gestelde voorwaarden voor onderwijs als bedoeld in het PE-reglement van de NOB. U kunt deze voor 1,5 PE-uur inbrengen per deelgenomen workshop bij de NOB.

Workshops

Managementvennootschappen en besturen over de grens

We gaan in op de juridische en fiscale aspecten van het gebruik van managementvennootschappen en besturen over de grens in Nederland en België. In België zijn managementvennootschappen erg populair, terwijl dit in Nederland niet vanzelfsprekend is. We behandelen vragen zoals:

 • Wat zijn de juridische verschillen tussen een managementovereenkomst en een arbeidsovereenkomst?
 • Is het fiscaal toelaatbaar om via een managementvennootschap te werken?
 • Welke impact heeft het gebruik van een managementvennootschap op mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid?
 • Hoe worden bestuurdersbeloningen en managementfees belast in Nederland en België?
 • Welk land mag heffen over grensoverschrijdende bestuurdersbeloningen of managementfees en wijzigt dit bij inwerkingtreding van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België.

We bespreken de voornaamste aandachtspunten en verschillen aan de hand van cases en recente ontwikkelingen.

Actualiteiten voor vermogende ondernemers en particulieren

Zie je als vermogende ondernemer of particulier nog ‘de bomen door het bos’ van vele soorten belastingen? In een grensoverschrijdende context heb je bovendien te maken met zowel de Nederlandse en Belgische belastingwetgeving als het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag. We delen onze ervaringen en gaan we in op vragen zoals:

 • Wat zijn aandachtspunten en mogelijke risico’s bij dividenduitkeringen uit Nederland naar een Belgische personal holding?
 • Hoe worden roerende en onroerende inkomsten in de toekomst belast (wijzigingen in box 3)
 • Heeft je Nederlandse Stichting Administratiekantoor voldoende substance? Of overweeg je beter een zetelverplaatsing naar België?
 • Wat is de eventuele impact van het nieuwe dubbelbelastingverdrag hierop?
 • Zijn er alternatieven voor het doen van schenkingen, na de afschaffing van de Kaasroute?

Fiscale ontwikkelingen bij vastgoedinvesteringen over de grens

We maken je wegwijs in de laatste fiscale ontwikkelingen in Nederland en België met betrekking tot investeringen in vastgoed. Hierbij gaan we in op de fiscale behandeling van vastgoedinvesteringen over de grens, zowel voor Nederlandse investeerders in België als vice versa. Aan de orde komen onder meer de voorgenomen afschaffing van het ‘open’ fonds voor gemene rekening en de ‘open’ commanditaire vennootschap. Aan de hand van casussen bespreken we verschillende investeringsvormen en de daarbij behorende civiel-juridische en fiscale aandachtspunten op het vlak van inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting en btw.

Grensoverschrijdende arbeid

"Thuiswerk” is nog steeds populair! Er zijn tal van voordelen, maar zeker ook de nodige uitdagingen en risico’s voor zowel werknemer als werkgever, zeker in een grensoverschrijdende context. We gaan in op vragen zoals:

 • Waar staan bedrijven nu, is het gelukt om een balans te vinden?
 • Wordt vanuit de overheden meer ruimte geboden op het vlak van fiscaliteit?
 • Wat is de impact van Europese regelgeving op het gebeid van sociale zekerheid?

We delen nuttige ervaringen en geven een update over relevante fiscale ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken.

Actualiteiten vennootschapsbelasting

De langverwachte Belgische fiscale hervorming is nog niet van de grond gekomen. Toch zijn er het afgelopen jaar veel interessante zaken de revue gepasseerd, die meer dan de moeite waard zijn om te bespreken. Denk aan:

 • Wat is het nut van een zetelverplaatsing van je Nederlandse STAK naar België?
 • Wat met onroerend goed in je vennootschap?
 • Hoe zit het nu precies met die nieuwe proceduretermijnen en blijft er nog iets over van het ‘Plan Van Peteghem’?

Op basis van de meest recente wetgeving en toonaangevende rechtspraak, geven we je een update over de relevante fiscale ontwikkelingen op Belgisch, Nederlands en internationaal vlak.

De Europese mobiliteitsrichtlijn: nieuwe mogelijkheden voor grensoverschrijdend herstructureren

We geven een introductie over de Europese Mobiliteitsrichtlijn, die recentelijk in Nederland en België van kracht is geworden en een impact heeft op grensoverschrijdende herstructureringen. We lichten de impact van het nieuwe Belgische vennootschapsrecht op bestaande vennootschappen (en hun juridische & fiscale “paspoort”) toe. Daarnaast gaan we in op de verschillende structureringsmogelijkheden die deze nieuwe wetgeving biedt voor Nederlandse en Belgische entiteiten en de fiscale aandachtspunten daarbij.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.