Kortingen, bonussen en transferpricingcorrecties in de btw

Donderdag 23 maart 2023

11.00-12.00 uur

Wij organiseren ook dit voorjaar weer een reeks online btw-sessies. In deze interactieve en vooral praktische sessies behandelen onze indirect tax specialisten diverse actualiteiten. In de sessie van 23 maart behandelen wij het thema: Kortingen, bonussen en transferpricingcorrecties in de btw.

Niet zelden komt het voor dat ondernemingen aan hun afnemers kortingen verlenen en (inkoop)bonussen toekennen of transferpricingcorrecties doorvoeren. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kunnen aan dergelijke kortingen, bonussen en transferpricingcorrecties btw-gevolgen kleven, die op het eerste gezicht niet altijd even duidelijk zijn maar mogelijk wel een grote (financiële) impact kunnen hebben. In deze sessie besteden wij daarom aan de hand van praktijkvoorbeelden aandacht aan de mogelijke btw-gevolgen van kortingen, bonussen en transferpricingcorrecties. Daarbij komt niet alleen de theorie aan de orde, maar bieden wij ook handvatten die ondernemingen kunnen helpen bij het verwerken van kortingen, bonussen en transferpricingcorrecties in de btw-aangifte.


Planning online btw-sessies:

  • 6 april: VAT in the Digital Age (ViDA): e-invoicing, de Digital Reporting Requirements en de uitbreiding van de ‘one-stop-shopregelingen’
  • 11 mei: ketentransacties EU en non-EU
  • 25 mei: mogelijkheden tot douanebesparingen en -vereenvoudigingen voor internationale handelsketens
  • 8 juni: een btw-boekenonderzoek: wat nu?!

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.