Mede door toedoen van de Good Practices en het doorontwikkeld Horizontaal Toezicht is bij veel corporaties de aandacht de laatste tijd vooral uitgegaan naar fiscale beheersing. Echter, evengoed is belangrijk te weten op welke momenten en bij welke gelegenheden u fiscaal mogelijk kunt sturen en/of optimaliseren. Dat geldt zeker bij het maken van keuzes met betrekking tot uw vastgoedstrategie.

In dit webinar zullen wij dan ook stilstaan bij dit onderwerp en u van praktische tips en aandachtspunten voorzien.
 

Sprekers

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.