Fiscale HR & Payroll Update

Webcast | Donderdag 16 november 2023 | 10.00-11.00 uur

Update inzake grensarbeid en internationale tewerkstellingen

Dit jaar is veel gewijzigd met betrekking tot de socialezekerheidspositie van en 30%-regeling voor grensarbeiders en internationale tewerkstellingen. Tijdens onze webcast op donderdag 16 november 2023, de derde in de reeks, praten we jullie graag bij over de wijzigingen en inmiddels opgedane praktijkervaring. Daarbij besteden wij onder andere aandacht aan het nieuwe Framework voor de sociale zekerheid, de aftopping van de 30%-regeling en de wijziging van het keuzemoment voor de toepassing van de 30%-regeling, dan wel het belastingvrij vergoeden van extraterritoriale kosten in de payroll. Ook zullen we de verwerking van diverse loon in natura in het kader van aanwerving en tewerkstelling van internationaal personeel in de loonadministratie bespreken. Daarnaast is het de vraag wat Prinsjesdag ons nog zal brengen; ook hier zullen we uiteraard op ingaan.

Graag zien wij je bij onze webcast.
 

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.