Btw-sessie | Einde jaar betekent: tijd voor het BUA!

Donderdag 7 december 2023 | 11.00-12.00 uur

Klik hier om je aan te melden

Het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (‘BUA’) sluit de aftrek van btw op relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen uit als deze gratis of beneden kostprijs ter beschikking worden gesteld door de ondernemer. Er geldt een drempelbedrag van € 227 per begunstigde. In deze sessie behandelen wij op welke categorieën het BUA van toepassing is en hoe een BUA-berekening kan worden opgesteld. Daarnaast gaan wij in op andere btw-aftrekbeperkingen, zoals horeca-btw en behandelen wij de btw-correctie voor het privégebruik van (lease)auto’s.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.