Btw-sessie | CBAM-verplichtingen

Nieuwe rapportageverplichtingen voor importeurs van bepaalde aangewezen goederen

Donderdag 30 november 2023 | 11.00-12.00 uur

Klik hier om je aan te melden

Sinds 1 oktober 2023 is de transitiefase van het Carbon Border Adjustment Mechanism (#CBAM) van kracht. Deze CO2-uitstootheffing aan de grenzen van de Europese Unie is van toepassing op de invoer van bepaalde koolstofintensieve goederen, waaronder staal, ijzer, aluminium, kunstmest, elektriciteit, cement en waterstof. Als jouw bedrijf deze ‘CBAM-goederen’ importeert, krijg je te maken met nieuwe rapportageverplichtingen die van groot belang zijn.

Tijdens onze derde online btw-sessie, op donderdag 30 november 2023, gaan we uitgebreid in op deze nieuwe rapportageverplichtingen en hoe jouw bedrijf zich hierop kan voorbereiden. Het CBAM is een aanvullende maatregel op het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS). Het is een belangrijk onderdeel van het klimaatpakket Fit for 55. Daarmee wil de EU in 2030 de CO2-uitstoot in de EU met 55% verminderen ten opzichte van 1990. Het CBAM gaat leiden tot een heffing van CO2-rechten bij invoer van bepaalde CO2-intensieve goederen uit landen waar minder milieu- en klimaateisen zijn dan in de EU. Het dient ook als stimulans voor andere landen om milieuvriendelijk beleid te implementeren.

Tijdens de transitiefase zijn importeurs van CBAM-goederen verplicht om over elk kwartaal de emissies te rapporteren die zijn ontstaan bij de productie van deze goederen. Het begrijpen van en voldoen aan deze rapportageverplichtingen zijn van essentieel belang voor ondernemers die CBAM-goederen invoeren.

Wil jij een dieper inzicht krijgen in de gevolgen van het CBAM en hoe jouw bedrijf zich hierop kan voorbereiden? Meld je aan via de registratie link.

Aankomende btw-sessie:

Donderdag 7 december: Btw-sessie over aftrekbeperkingen op grond van het BUA

 

 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.