Btw-actualiteiten

Dinsdag 13 juni 2023 | 09.30 - 10.45 uur

Dinsdag 13 juni 2023 | 11.00 - 12.15 uur

 

Op dinsdag 13 juni vindt een digitale roundtable btw-actualiteiten plaats.  Tijdens de roundtable spreken wij in kleine groepen over recente ontwikkelingen op het gebied van btw en besteden wij onder andere aandacht aan jurisprudentie en EU-richtlijnvoorstellen die in de afgelopen maanden zijn verschenen. Wij staan in het bijzonder stil bij de mogelijke impact van deze ontwikkelingen op de praktijk.

Omdat de inbreng en onderlinge interactie centraal staan, houden wij de groepen klein. De roundtable zal een uur en een kwartier duren. De digitale sessies zijn van 9.30 uur tot 10.45 uur en van 11.00 uur tot 12.15 uur. 

Doelstelling
Tijdens deze roundtable ligt de focus enerzijds op het op peil houden van de relevante praktijkgerichte kennis en het delen van ervaringen, en anderzijds op het bouwen aan en onderhouden van een goed netwerk.

Onderwerpen
Tijdens de roundtable worden btw-actualiteiten besproken, waarbij de deelnemers mede de exacte invulling bepalen.

Aanmelden 
Als je aanwezig wilt zijn bij deze roundtable, kun je je aanmelden via de aanmeldknop. Je wordt in één van beide sessies ingedeeld. Mocht je agendabeperkingen hebben, dan verzoeken wij je dat bij ‘opmerkingen’ door te geven. Indien je actuele onderwerpen hebt die je graag aan bod wilt laten komen tijdens de roundtable, dan kun je dit ook bij de inschrijving aangeven. Heb je een zakelijke relatie bij wie btw eveneens veel speelt, dan kunt je deze persoon als introducé aanmelden. Wij verzoeken je voor je introducé een aparte registratie te doen.

Wij zien je aanmelding graag uiterlijk dinsdag 6 juni 2023 tegemoet. Bij vragen kun je het beste contact opnemen met Irene Reiniers en/of Frank Prinsen.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.