Belastingplan 2024 voor woningcorporaties

Donderdag 21 september 2024

AANMELDEN

Ben je ook benieuwd naar wat het Kabinet dit jaar op Prinsjesdag op fiscaal gebied specifiek voor woningcorporaties in petto heeft? In het Coalitieakkoord en de Voorjaarsnota zijn al veel voornemens en maatregelen voor de komende jaren bekendgemaakt, maar wellicht leidt ook de recente financiële actualisatie van de NPA nog tot nadere fiscale voorstellen.

Tijdens onze webcast op donderdag 21 september aanstaande geven wij je graag een samenvatting van de belangrijkste punten uit het Belastingplan 2024, uiteraard specifiek voor woningcorporaties.  

Doelgroep

Deze webcast is interessant voor medewerkers van corporaties die zich met fiscaliteit bezig houden.
 

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.