Belastingplan 2024 Vastgoedsector

Roundtable | Donderdag 21 september 2023 | 16.00-17.30 uur

Ondanks het demissionaire kabinet wordt op Prinsjesdag 2023 de aankondiging van een aantal belangrijke belastingmaatregelen verwacht die (grote) impact kunnen hebben op de bouw- en vastgoedsector.

Denk hierbij aan Wetsvoorstel vastgoedmaatregel in het fbi-regime, Wetsvoorstel afschaffing samenloop-vrijstelling overdrachtsbelasting bij aandelentransacties en Wetsvoorstel buiten toepassing laten drempel earningsstripping- maatregel voor vastgoedlichamen met (aan derden) verhuurd vastgoed.

Andere wetsvoorstellen of maatregelen uit het Belastingplan 2024 kunnen ook zeer relevant zijn, zoals Wetsvoorstel fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen.

Graag nodigen we je daarom uit voor onze roundtable over de Nederlandse belastingontwikkelingen en aangekondigde maatregelen relevant voor de bouw- en vastgoedsector uit het Belastingplan 2024.

Na de vaktechniek is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen onder het genot van een borrelhapje en drankje. 

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.