Douanemaatregelen naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19)

26 maart 2020
Douane

Douanemaatregelen naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19)

De Nederlandse douane een pakket maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Deze maatregelen zijn bedoeld om diegenen te ondersteunen die tijdelijk moeilijkheden ondervinden bij het voldoen aan hun betalingsverplichtingen op grond van douane- en accijnsregelgeving en die mogelijk niet kunnen voldoen aan de termijnen en formaliteiten die hierin zijn vastgelegd.

Bovendien hebben de douaneautoriteiten de verplichting opgeschort om in de EU te zijn gevestigd om als exporteur voor douanedoeleinden op te kunnen treden. Naast de specifieke Nederlandse maatregelen heeft de EU ook een exportbeperking ingevoerd voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie voor meer informatie onze Engelstalige nieuwsbrief. Verdere ontwikkelingen zullen we online publiceren op onze website door aanpassingen aan deze nieuwsbrief.

Klik hieronder voor de Engelstalige nieuwsbrief (pdf)

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.