Onze waarden

Waarden Meijburg

Online privacy statement

Meijburg & Co vindt het belangrijk om aan ons toevertrouwde informatie geheim te houden en te beschermen. In het kader van deze fundamentele verplichting neemt Meijburg & Co maatregelen om persoonlijke informatie (aangeduid als ‘persoonsgegevens’) die online zijn verzameld naar behoren te beschermen en te gebruiken.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die vrijwillig door websitebezoekers worden verstrekt, zodat wij die personen informatie en/of diensten kunnen aanbieden of informatie over vacatures kunnen aanbieden. In deze privacystatement ("Privacyverklaring") vindt u meer informatie over hoe wij de door ons verkregen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Download het Online privacy statement

Code of Conduct

Meijburg & Co heeft zijn uitgangspunten van ethisch gedrag, zoals deze ook binnen het KPMG-netwerk gelden, verwoord in de Meijburg & Co Code of Conduct.

Aan de Code of Conduct liggen verschillende richtlijnen ten grondslag, waaronder die van de UN Global Compact Principles.

De Code of Conduct is van toepassing op alle medewerkers van Meijburg & Co, ongeacht rang of functie, en fungeert voor hen als een leidraad voor de professionele handelwijze bij de uitoefening van hun dagelijkse werkzaamheden.

Download de Meijburg & Co-Code of Conduct

Onderstaande kernwaarden vormen de basis van onze manier van handelen:

Waarden Meijburg

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Meijburg & Co zijn van toepassing op alle opdrachten, overeenkomsten, aanbiedingen en offertes.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.