VOL! Webcast Mandatory Disclosure Rules (DAC6): laatste stand van zaken

vrouw op kantoor met laptop

Webcast Mandatory Disclosure Rules (DAC6): laatste stand van zaken

*Voor deze webcast zitten we op dit moment aan het maximum aantal deelnemers. Inschrijven is daarom niet meer mogelijk. 

Op dinsdag 7 juli van 16:00-17:30 uur organiseert KPMG Meijburg een webcast waarin het evoluerende landschap van de Mandatory Disclosure Rules (MDR) wordt belicht.

Vanaf 1 juli 2020 zal de verplichte informatieverstrekking over grensoverschrijdende constructies (Mandatory Disclosure Rules) in werking treden. Deze uit de DAC6-richtlijn voortvloeiende verplichting, zal voor intermediairs (zoals belastingadviseurs) en relevante belastingplichtigen met zich meebrengen dat over bepaalde grensoverschrijdende constructies actief informatie moet worden verstrekt aan belastingautoriteiten. Hoge boetes voor niet-nakoming lijken eerder regel dan uitzondering.

Nog niet alle EU-lidstaten hebben de DAC6-richtlijn in nationale wetgeving omgezet en er zijn nog tal van lidstaten die nog gedetailleerde uitvoeringsrichtsnoeren gaan publiceren. De Europese Commissie heeft daarom uitstel voor de Mandatory Disclosure Rules voorgesteld.

Twee leden van het MDR-team van de Belastingdienst zullen tijdens deze webcast een toelichting geven op de Nederlandse interpretatie van deze richtlijn. Tevens zal ons panel van Meijburg-deskundigen hun inzichten delen over de laatste EU-ontwikkelingen, inclusief mogelijke veranderingen in de rapportagetijdlijn en recente ontwikkelingen in diverse EU‑lidstaten. Ook zal aandacht worden besteed aan de vraag hoe belastingplichtigen kunnen zorgen dat zij ‘in control’ zijn met betrekking tot MDR, waarbij het gebruik van technologie een belangrijk aspect is.

De webcast zal in het Nederlands worden gehouden met behulp van Microsoft Teams.

NB het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 250. Mocht u collega’s hebben die hier ook in geïnteresseerd zijn, maar die geen Nederlands spreken, laat u ons dit dan weten. Bij voldoende belangstelling zullen wij dan ook een Engelstalige sessie organiseren.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.