Tax Sustainability

De wereld ziet er anders uit, vooral op het gebied van energie, klimaat en grondstoffen. Er komt steeds meer vraag naar duurzaamheid en het stimuleren van milieuvriendelijk gedrag. Organisaties willen weten wat de impact van deze ontwikkelingen is op hun business. Ons Tax Sustainability team heeft alle expertise om uw organisatie in dit traject te ondersteunen.

Download de geüpdatete ESG Tax Tracker

Tax Sustainability

De wereld verandert, vooral als het gaat om gebieden als energie, klimaat en grondstoffen. In toenemende mate maken landen gebruik van belastingen om milieudoelstellingen te bereiken. Milieuvervuilend gedrag beprijzen en milieuvriendelijk gedrag stimuleren. Niet alleen vanuit de wet- en regelgeving, maar ook vanuit de maatschappij komt er steeds meer druk om duurzame energie te hanteren, minder CO2 uit te stoten en het gebruik van fossiele grondstoffen te verminderen.

Cliënten vragen zich af wat de impact van deze ontwikkelingen is op henzelf en op hun business. Actief sturen op het realiseren van kansen en het managen van risico's als gevolg van deze ontwikkelingen vergroot de marktwaarde van bedrijven, leidt tot kostenbesparingen en innovatie en voorkomt reputatieschade zowel op de korte als lange termijn.

Het Tax Sustainability team van Meijburg & Co ondersteunt organisaties in dit traject, van begin tot eind, breed en op specifieke onderwerpen. Het begint met inzicht. In welke fase bevindt een cliënt zich en wat zijn de doelstellingen? Welke milieu gerelateerde belastingen en subsidies zijn er in Nederland en daar buiten? Wat zijn de fiscale kansen en risico’s? Wij helpen u graag.

KPMG ESG & Sustainability Services

Het Tax Sustainability team van Meijburg & Co maakt onderdeel uit van KPMG ESG. KPMG-professionals helpen klanten bij het vervullen van hun doel en het bereiken van hun ESG-doelen. Met de klant werken we samen om het vertrouwen te vergroten, risico's te verkleinen en nieuwe waarde te ontsluiten terwijl u een veerkrachtig bedrijf opbouwt voor een duurzamere toekomst. De ESG-services van KPMG-firma's streven ernaar verder te gaan dan strategie, als essentieel onderdeel van de ESG-transformatie, rapportage en assurance-behoeften van een klant. Met toegang tot toonaangevende ervaring, datagestuurde technologie en wereldwijde allianties, kunt u inzichten omzetten in kansen voor uw bedrijf, uw mensen en onze planeet.

Verder hebben KPMG-firma's zich verbonden aan een meerjarig investeringsprogramma dat is ontworpen om ESG te verankeren in het hart van alles wat we doen, en ESG-toezeggingen zijn vastgelegd in ons Impact Plan. Duurzame groei is de enige manier om een ​​succesvol en veerkrachtig bedrijf op te bouwen voor zowel KPMG-kantoren als hun klanten. Samen kunnen we een blijvende positieve impact hebben op het milieu en de samenleving.

Eén van de resultaten van KPMG IMPACT is dat er momenteel wordt gewerkt aan een wereldwijde databasetool met alle milieu gerelateerde belastingen, incentives en subsidies per land. Zowel huidige als toekomstige wetgeving. Via de tool kunnen cliënten over de hele wereld navigeren, onder meer om te bezien welke compliance er per land geldt en om te bepalen in welk land een investering fiscaal het beste rendeert.

Als u meer wilt weten over Tax sustainability en de impact op uw business, neem dan contact op met ons Tax Sustainability team.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.