E-commerce BTW veranderingen in de EU

In 2021 zullen nieuwe btw-regels voor e-commerce in de Europese Unie (EU) worden ingevoerd. Hoewel de EU voornemens is het btw-stelsel voor de onlineverkoop van goederen te moderniseren en te vereenvoudigen, zijn de nieuwe regels ook bedoeld om btw-inkomsten te verhogen en btw-fraude te bestrijden. Deze veranderingen zullen een aanzienlijke impact hebben op e-commercebedrijven. Wij leiden u graag door de complexiteit en implementatie, zodat u uw data, systemen en processen op tijd gereed krijgt.

E-commerce BTW veranderingen in de EU

E-commerce is booming - het heeft zowel het winkelen voor consumenten als de logistiek van consumptiegoederen verstoord. In 2017 had de Europese Commissie al geschat dat de onlineverkoop in de EU 5,5 miljard euro waard zou zijn, waarvan 96 miljard euro grensoverschrijdende verkopen.

Om de btw-inkomsten te verhogen en btw-fraude in de EU te bestrijden, zullen de regels voor e-commerceverkopen in 2021 aanzienlijk veranderen. Onlineverkopers, marktplaatsexploitanten, postexploitanten, koeriersdiensten, douane-expediteurs, betalingsdienstaanbieders en mogelijk zelfs consumenten zullen allemaal door de impact van deze veranderingen gaan merken.

(*) De Raad van de EU heeft een voorlopig akkoord bereikt om de ingangsdatum (vanaf 1 januari 2021) uit te stellen tot 1 juli 2021.

Wat gaat er veranderen?

Allereerst worden de huidige btw-vrijstellingen voor de invoer van pakketten met een lage waarde in de EU afgeschaft. Verkopers en/of marktplaatsexploitanten zullen btw moeten afleggen over B2C-verkopen van goederen met een lage waarde die in de EU worden geïmporteerd, terwijl de btw-inning in specifieke omstandigheden kan worden verschoven naar postoperatoren, koeriersdiensten en douane-expediteurs.

De drempels voor de lokale jaarlijkse omzet voor B2C-verkoop van goederen binnen de EU worden afgeschaft en vervangen door een EU-brede omzetdrempel voor kleine bedrijven.

Ook zullen er éénloketsystemen worden ingevoerd om btw-registraties, doorlopende nalevings- en factureringsverplichtingen te vereenvoudigen en tegelijkertijd aanzienlijke registratieverplichtingen op te leggen.

Deze wijzigingen zullen naar verwachting in 2021 van kracht worden (de Raad van de EU heeft een voorlopig akkoord bereikt om de ingangsdatum uit te stellen van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021). Bovendien zullen betalingsdienstaanbieders die zich bezighouden met het afwikkelen van betalingen voor e-commercetransacties vanaf 1 januari 2024 te maken krijgen met rapportage- en registratieverplichtingen.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor organisaties?

Enkele van de belangrijkste uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd, zijn:

  • De beleidsdiscussie - met een kleine doorlooptijd tot de ingangsdatum van de wijzigingen, moeten veel problemen nog worden opgelost, zowel vanuit technisch btw-perspectief als met betrekking tot de systemen en procedures die door de belastingdienst worden gebruikt.

  • Gegevens, systemen en processen - front-end-systemen bijwerken, de vereiste datapunten identificeren en implementeren, transactiestromen in kaart brengen aan btw-accounting en rapportageverplichtingen, systeembelastingcodes en -logica bijwerken en bedrijfsprocessen zowel intern als met belangrijke externe belanghebbenden op één lijn brengen.

  • Registraties en voortdurende naleving - verschuiving van een local-to-local benadering naar one-stop-shop-systemen, implementatie van aansprakelijkheidsregels voor de markt en uitgestelde btw-accounting regelingen.

  • Hoe de douaneprocessen op elkaar af te stemmen en hun impact te identificeren.

  • Implementatie van controle- en rapportagevereisten.

De overkoepelende kwestie voor organisaties is de verwachte bedrijfsimpact en de klantervaring: hoe zullen deze belastingveranderingen invloed hebben op toeleveringsketens en transactievolumes, logistieke stromen en de vereiste opslagcapaciteit, welke stakeholders moeten worden betrokken en wat er moet worden gedaan om te zorgen voor een vlotte klantervaring?

Meer weten?

We hebben een internationaal team van adviseurs gespecialiseerd in indirecte belastingen, douane, technologie en compliance die u kunnen helpen bij het oplossen van implementatieproblemen voor e-commerce business modellen. We praten graag met u over de wijzigingen en ons implementatie framework. Voor meer informatie en/of een (virtueel) gesprek kunt u contact opnemen met onze specialisten.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.