Coronavirus

Het coronavirus en uw fiscale zaken. Alle nieuwsberichten in één oogopslag.

Het coronavirus en uw fiscale zaken

Wat betekent het voor u?

Lees meer

Multilateraal instrument: Waar staan we nu?

Sinds 1 januari 2020 is het Multilateraal Verdrag (MLI) ingegaan in Nederland. Dit betekent voor veel verdragen dat de toepassing ervan niet meer zo vanzelfsprekend is als voorheen. Wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan, ook als de COVID‑19‑storm straks weer is gaan liggen?  Bekijk dan ons overzicht van de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot het MLI.

Lees verder

Aankondiging aanvullende belastingmaatregelen in verband met de coronacrisis

Het kabinet neemt aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis. Bij Kamerbrief van 24 april 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën zes maatregelen aangekondigd, waaronder de mogelijkheid tot het vormen van een fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019.

Lees verder

De impact van één werknemer op de NOW subsidie

Het sociale-verzekeringsloon (hierna: SV loon)speelt een prominente rol in de NOW regeling. Het is namelijk de basis voor de vaststelling van de loonsom waarvoor subsidie wordt ontvangen, maar ook voor de bepaling van welke groepsentiteiten de omzetdaling in aanmerking moet worden genomen. Voor de bepaling van de omzetdaling is immers de omzet van de gehele NOW-groep relevant. Hieronder vallen ook buitenlandse concernvennootschappen met Nederlands SV loon. 

Lees verder

Verruiming concernbenadering in de NOW en enige andere versoepelingen

Bij brief van 22 april 2020 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een belangrijke verruiming aangekondigd van de concernbenadering in de NOW. Wij gaan kort op de verruiming in. Ook bespreken we de eveneens bekendgemaakte versoepelingen in de WW-premiedifferentiatie en bij de boeteoplegging bij kennismigranten.

Lees verder

Overwegingen van een bestuurder: NOW or never!

Gisteren keek ik naar een actualiteitenprogramma op tv. Aan tafel werd gefulmineerd tegen beursgenoteerde bedrijven die nu NOW aanvragen. Dit terwijl vorig jaar nog flinke dividenden zijn uitgekeerd. Schande! Ik stelde mij voor dat ik bestuurder was van zo’n beursgenoteerd bedrijf. Wat zou ik doen? En welke overwegingen zouden wij als board en RvC maken. Met wiens belangen moeten we allemaal rekening houden?

Lees verder

In januari uitbetaalde personeelsbonus leidt tot lagere NOW subsidie

De NOW-regeling leidt door haar ruwheid mogelijk tot willekeur. Veelgenoemd hierin zijn bedrijven met seizoenspatronen en ondernemingen die onderdeel uitmaken van een grotere groep. Naast deze voorbeelden lijkt ook in de berekening van de hoogte van de subsidie enige willekeur niet te ontbreken. Bijvoorbeeld voor bedrijven die in januari de jaarlijkse werknemersbonus hebben uitbetaald: een terugbetaling van een aanzienlijk deel van het door hen ontvangen voorschot dreigt.

Lees verder

NOW Regeling en Transfer Pricing

Binnen de NOW regeling heeft het kabinet ervoor gekozen om de daling van de omzet op (Nederlands) concernniveau te beoordelen. Een eventuele omzetdaling van buitenlandse concernonderdelen en hoe deze zich (indirect) verhouden tot een omzetdaling in Nederland wordt (vooralsnog) niet meegenomen in de beoordeling.

Lees verder

Staatssecretaris maakt beleidsbesluit bekend met fiscale maatregelen coronacrisis

Bij Kamerbrief van 14 april 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën een beleidsbesluit bekendgemaakt, waarin door middel van enkele concrete goedkeuringen verder uitvoering wordt gegeven aan de fiscale noodmaatregelen.

Lees verder

Wat is de groep voor NOW?

De NOW regeling kent een eigen groepsregeling. Dit is van belang omdat om vast te stellen of recht bestaat op de NOW subsidie de gezamenlijke omzet van NOW-groep wordt gehanteerd. Dit geeft soms onverwachte uitkomsten. 

Lees verder
© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.