Tax Technology

EU VAT rules for platform operators facilitating digital services are valid

On February 28, 2023 the Court of Justice of the European Union (‘CJEU’) published its judgment in the Fenix case (C-695/20). The CJEU ruled that the EU’s VAT rules for platform operators facilitating ...

Getting tax data right with compliance by design

Many tax teams spend the bulk of their time dealing with tax data — finding it, correcting it, reconciling it and formatting it for tax reporting and other compliance needs. But processes like these a ...

Laat u geld liggen op basis van Tax Equalization? – Tax Technology biedt inzicht!

In de wereld van grensoverschrijdende arbeid is een zogeheten tax equalization afspraak een gebruikelijke afspraak tussen werkgever en werknemer. Op basis van deze afspraak betaalt een werknemer gedur ...

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.