Tax accounting

Tax Accounting

Tax accounting is een vakgebied binnen het jaarrekeningenrecht. Het bevat de regels om uw belastingpositie in de jaarrekening te bepalen. Hier komt veel specialistische kennis bij kijken.

Lees verder

Training basiscursus tax accounting

.

Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.