People services tax

Good Practices Fiscale beheersing: hoe nu verder?

In het webinar van 13 januari 2022 heeft de Belastingdienst in samenwerking met de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs een verdere toelichting gegeven over de achtergrond van de Good Practices Fiscale beheersing en hoe deze kunnen worden gebruikt in de eigen praktijksituatie.

Lees verder

Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2022 en wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel aan

De aangenomen moties hebben we kort beschreven.

Lees verder

Good Practices Fiscale beheersing

Praktijkvoorbeelden om een globaal beeld te geven van hoe een organisatie kan omgaan met verschillende elementen van het Tax Control Framework (TCF).

Lees verder

Fiscale aspecten coalitieakkoord 2021

Wij bespreken kort de voorgenomen fiscale maatregelen voor zover die nu bekend zijn.

Lees verder

Uitbreiding steunpakket 4e kwartaal 2021

De huidige uitbreiding houdt onder meer een introductie van de vijfde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-5) in.

Lees verder

Eindejaarstips 2021

De Eindejaarstips bevatten fiscale aandachtspunten, ideeën, waarschuwingen en suggesties om dit jaar goed af te sluiten en 2022 goed te beginnen.

Lees verder

Uitspraak Hoge Raad over het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

Op 12 november 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de Meijburgprocedure over de vraag of netto-aandelenbonussen kunnen kwalificeren als eindheffingsbestanddeel voor de werkkostenregeling.

Lees verder

Prinsjesdag 2021: wijzigingen voor de loonheffingen

In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen.

Lees verder

Het Belastingplan 2022 op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2022 voor u op twee pagina’s gezet.

Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.