People services employment tax services

Nieuw besluit allocatie ontslagvergoedingen in internationaal verband

Het ministerie van Financiën heeft op 15 december 2023 een nieuw besluit gepubliceerd over de allocatie van heffingsrechten van ontslagvergoedingen in internationaal verband. Het besluit is op 1  ...

IND voert frequentie controles op

De meeste verblijfsvergunningen op basis van werk die jaarlijks in Nederland worden afgegeven zijn bedoeld voor tewerkstelling als kennismigrant of als binnen een bedrijf overgeplaatst personeel. Om d ...

People Services: Nieuwjaarstips 2024

Een nieuwe start van het jaar.  Wat betekent dit voor de loonheffingen? Lees onze nieuwjaarstips voor 2024!

Employee incentive trends – SAR-plannen: jouw beloningsplan voor 2024

Het belonen van werknemers is meer dan alleen compensatie voor geleverde prestaties. Het is een stimulans om de motivatie en betrokkenheid van je medewerkers te vergroten. Belonen moet dan ook worden ...

Uitzicht op meer mogelijkheden voor internationale waardeoverdracht Nederlands pensioenkapitaal

Nederland belemmert ongerechtvaardigd het vrije verkeer van werknemers door specifieke voorwaarden te stellen bij de internationale waardeoverdracht van pensioenkapitaal. Dat heeft het Europese Hof va ...

Verdere versobering van de 30%-regeling per 1 januari 2024

De 30%-regeling voor werknemers met een specifieke deskundigheid die vanuit het buitenland worden geworven, wordt verder versoberd per 1 januari 2024 indien de Eerste Kamer ook met het wetsvoorst ...

Weet jij waar je werknemer werkt en woont?

Het lijken voor de hand liggende vragen, maar voor de fiscaliteit en sociale zekerheid zijn ze uiterst belangrijk. Zo heeft de Hoge Raad geoordeeld dat werkgevers uit goed werkgeverschap onder omstand ...

ESG en beloningsbeleid

Om concurrerend te blijven is duurzaam ondernemen voor de meeste bedrijven tegenwoordig een randvoorwaarde. Ook de toenemende druk van wetgevers en toezichthouders, investeerders en werknemers draagt ...

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.