Douane en accijnzen

Douane en accijnzen KPMG Meijburg

Douane en accijnzen zijn twee verschillende belastingmiddelen. Douanerechten moet u betalen bij de in- en uitvoer van goederen. Accijnzen bent u verschuldigd bij de uitslag en invoer van bijzondere producten. Onder deze bijzondere producten vallen bijvoorbeeld brandstoffen, alcohol en tabak. Zowel binnen als buiten de EU bestaan er vaak essentiële interpretatieverschillen op het gebied van douaneregelingen. Meijburg & Co zorgt graag dat u hier geen nadeel van ondervindt.

Douaneregelingen: wereldwijde overeenkomsten en verschillen

Douaneregelingen zijn erg belangrijk voor bedrijven. Vaak spelen ze zelfs een bepalende rol bij ‘business transformation’ en ‘supply chain’-projecten. Binnen de EU zijn douaneregelingen volledig geharmoniseerd. Ook wereldwijd zijn er allerlei standaarden als het gaat om douane gerelateerde zaken, bijvoorbeeld op het gebied van douanewaarde en classificatie van goederen.

Op deze gebieden van douaneregelingen staat Meijburg & Co u bij

Bij Meijburg & Co hebben we een team dat zich uitsluitend bezighoudt met douane en accijnzen. De professionals in dit team richten zich erop om douaneregelingen voor u zo gunstig en efficiënt mogelijk toe te passen. We bieden brede ondersteuning bij geschillen met zowel nationale als buitenlandse douane autoriteiten (bijvoorbeeld advies op invoerbelasting). Op deze gebieden staan wij u graag bij:

 • Douanewaarde
 • Douaneregelingen. Denk hierbij aan opslag, behandeling onder douanetoezicht, actieve veredeling en passieve veredeling
 • Preferentiële tarieven
 • Accijnzen
 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM)
 • ‘Export control’ en sanctiemaatregelen
 • Oorsprong van goederen
 • Douanevervoer
 • Indeling in de goederennaamlijst(classificatie)
 • Vrijstellingen van belastingen bij invoer
 • Juridische ondersteuning bij conflicten met de douaneautoriteiten
 • Douanescans en risicoanalyses

Advies nodig over douane en accijnzen?

Heeft u advies nodig over douaneregelingen? Heeft u vragen over douane en accijnzen die uw onderneming betaalt? Heeft u behoefte aan een professional die u op het gebied van invoerbelasting steunt? De specialisten van Meijburg & Co helpen u graag.

Als u ons inschakelt, bent u verzekerd van professionele begeleiding in alle fasen van uw internationale handelsprocessen. Zo vermijdt u te hoge douanerechten en accijnzen. Bovendien zorgen wij ervoor dat uw contacten met de douaneautoriteiten zo soepel mogelijk verlopen. 

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.