EU recht

Start eerste internetconsultatie nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting

Belangengroepen, bedrijven, adviseurs, wetenschappers en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd een reactie in te zenden.

Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over doorstroomvennootschappen

Wij behandelen de belangrijkste punten uit de brief, onderverdeeld in de gevolgen voor de Nederlandse nationale bepalingen, de rulingpraktijk en de Nederlandse verdragen ter voorkoming van dubbele belasting.

Lees verder

HvJ: oogmerk van een aandelenverkoop kan het btw-aftrekrecht beperken

Op 8 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) uitspraak gedaan in de zaak C&D Foods (C-502/17).

Lees verder

Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan: vereenvoudiging voor certificaten van oorsprong

Op 17 juli 2018 hebben de EU en Japan een nieuwe economische partnerschapsovereenkomst (EPA) ondertekend. De inwerkingtreding wordt in de eerste helft van 2019 verwacht, na ratificatie door het Europese en Japanse parlement.

Lees verder

Hoge Raad volgt Europese Hof van Justitie in de per-elementbenadering

Op 19 oktober 2018 heeft de Hoge Raad einduitspraak gedaan in twee belangrijke zaken voor de vennootschapsbelasting.

Lees verder

Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 geeft meer zicht op invulling UBO-register

Op 6 april 2018 is het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (hierna: het conceptbesluit) gepubliceerd bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft).

Lees verder

EU arbitrage en belastingadvies

Lees verder

EU richtlijnen directe belastingen en belastingadvies

Het EU-recht bestaat niet alleen uit verdragsvrijheden maar ook uit richtlijnen voor onder andere directe belastingen. Deze gaan over allerlei soorten directe belasting, van vennootschapsbelasting tot inkomstenbelasting. Er zijn zoveel richtlijnen dat het soms ingewikkeld is om alles te overzien. In dat geval staan de professionals van Meijburg & Co uw organisatie graag bij.

Lees verder

EU verdragsvrijheden en staatssteun

In de Europese Unie zijn in verdragen regels en vrijheden vastgelegd. Deze regels en verdragsvrijheden staan omschreven in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, oftewel het VWEU of EU-verdrag. Soms zorgt dit verdrag voor ingewikkelde kwesties, zoals op het gebied van staatssteun. De specialisten van Meijburg & Co kunnen u hierbij helpen.

Lees verder
© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.