Dividendbelasting

Internetconsultatie Wet kwalificatiebeleid van rechtsvormen

Het einde van de open cv en ingrijpende gevolgen voor fondsen voor gemene rekening.

Lees verder

Derde wijziging initiatiefwetsvoorstel conditionele eindafrekening dividendbelasting

Op 12 maart 2021 heeft Tweede Kamerlid Bart Snels (GroenLinks) de Nota naar aanleiding van het verslag en een aanvullende Nota van wijziging met betrekking tot zijn op 10 juli 2020 ingediende initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ gepubliceerd.

Lees verder

Internetconsultatie belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen

Op 4 maart 2021 is door de staatssecretaris van Financiën onder meer een publieke internetconsultatie gestart over de belastingplichtmaatregel voor zogenoemde omgekeerde hybride lichamen en enkele daarmee verband houdende flankerende maatregelen in onder andere de dividendbelasting en de bronbelasting op rente- en royaltybetalingen.

Lees verder

Pro Memorie 2021

De belastingtarieven en premies voor 2021 vindt u overzichtelijk samengevat in de nieuwe Pro Memorie.

Lees verder

Refund of Dutch dividend withholding tax based on Sofina judgment

This Decree potentially provides a meaningful option to foreign entities that have not been able to otherwise obtain relief for Dutch dividend withholding tax through either a reduced treaty tax rate or an exemption.

Lees verder

Eindejaarstips 2020

De Eindejaarstips bevatten fiscale aandachtspunten, ideeën, waarschuwingen en suggesties om dit jaar goed af te sluiten en 2021 goed te beginnen.

Lees verder

Dutch Supreme Court decision on Dutch withholding tax on dividends paid to foreign investment funds

The Supreme Court ruled that its earlier judgments from 2013 and 2015 were an incorrect interpretation of EU law and that foreign investment funds should be entitled to a refund of the Dutch dividend withholding tax paid if certain conditions are met. These conditions are however very difficult to meet.

Lees verder

Tweede wijziging initiatiefwetsvoorstel conditionele eindafrekening dividendbelasting

Op 9 oktober 2020 heeft Tweede Kamerlid Bart Snels (GroenLinks) zijn op 10 juli 2020 ingediende initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ wederom gewijzigd.

Lees verder

Consultatie Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden

Op 25 september 2020 is door het kabinet een internetconsultatie gestart die belangstellenden in de gelegenheid stelt om hun reactie te geven op het conceptwetsvoorstel ter invoering van een conditionele bronbelasting op dividenden per 2024.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.