Dividendbelasting

Wetsvoorstel implementatie Mandatory-disclosurerichtlijn (DAC6) ingediend

Op 12 juli 2019 is het wetsvoorstel ter implementatie van de op 25 juni 2018 in werking getreden EU richtlijn inzake ‘mandatory disclosure’ (‘DAC6’) bij de Tweede Kamer ingediend. In deze richtlijn is de verplichting tot de automatische uitwisseling van gegevens en inlichtingen voorgeschreven over zogenoemde meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

Lees verder

Definitief besluit vooroverleg rulings met internationaal karakter gepubliceerd

Er komen strengere eisen rondom de afgifte van internationale rulings en daarnaast worden de regels rondom de afgifte van deze rulings transparanter.

Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over doorstroomvennootschappen

Wij behandelen de belangrijkste punten uit de brief, onderverdeeld in de gevolgen voor de Nederlandse nationale bepalingen, de rulingpraktijk en de Nederlandse verdragen ter voorkoming van dubbele belasting.

Lees verder

Staatssecretaris maakt voorgenomen beleid vernieuwde rulingpraktijk bekend

Op 23 april 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer het voorgenomen beleidsbesluit bekend gemaakt.

Lees verder

Wet spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen door Eerste Kamer

Op 23 april 2019 is de Wet spoedreparatie fiscale eenheid door de Eerste Kamer aangenomen. Eerder lichtten wij het wetsvoorstel toe in onze berichtgeving van 7 juni 2018, 6 november 2018 en 12 februari 2019.

Lees verder

Start internetconsultatie implementatie Mandatory-disclosurerichtlijn (DAC6)

Op 25 juni 2018 is de EU‑richtlijn inzake ‘mandatory disclosure’ (Richtlijn (EU) 2018/822, ‘DAC6’) in werking getreden.

Lees verder

Tweede Kamer neemt pakket Belastingplan 2019 en wetsvoorstel ATAD1 aan

Op 15 november 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2019 en het wetsvoorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD1).

Lees verder

Staatssecretaris beantwoordt vragen spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid

Op 4 juni 2018 is het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid (‘het wetsvoorstel’) bij de Tweede Kamer ingediend (zie onze eerdere berichtgeving).

Lees verder

Nieuwe ontwikkelingen pakket Belastingplan 2019 en spoedreparatie fiscale eenheid

Op 25 oktober 2018 heeft staatssecretaris Snel van Financiën de antwoorden op de Kamervragen over de wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2019 (inclusief ATAD1) gepubliceerd.

Lees verder
© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.