Tax controversy

Interview: Voorkomen is beter dan genezen

Door tijdig een adviseur bij een belastingcontrole te betrekken, krijg je als onderneming onder meer inzicht in welke vragen van de belastingautoriteit je wel of niet hoeft te beantwoorden, en wat daa ...
Lees verder

Aldo Mariani appointed as Head of Global Tax Dispute Resolution and Controversy Services network

Aldo Mariani has been appointed as Head of Global Tax Dispute Resolution and Controversy Services network
Lees verder

Interview: Gelijk hebben betekent niet altijd gelijk krijgen

De komende maanden is het Tax Controversy Tuesday. Elke eerste dinsdag van de maand krijgen we een inkijkje in het Tax Controversy domein. Het tweede interview in deze reeks gaat over 'zekerheid voora ...
Lees verder

Interview: Transfer Price Documentatie Quick Scan

De komende zes maanden is het Tax Controversy Tuesday. Elke eerste dinsdag van de maand krijgen we een inkijkje in het Tax Controversy domein. Het eerste in de reeks wordt afgetrapt door Niels Boef en ...
Lees verder

Tax Controversy

Onder leiding van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werken landen over de hele wereld samen om belastingontwijking tegen te gaan. De toegenomen aandacht voor belastin ...
Lees verder

Actualisering Besluit Onderlinge overlegprocedures

In het besluit wordt vanuit een Nederlands perspectief een nadere toelichting gegeven op en invulling aan de uitvoering van onderlinge overlegprocedures zoals geregeld in de Wet fiscale arbitrage, de ...
Lees verder

Fiscale arbitrage: recht op een oplossing?

Onlangs heeft het Nederlandse parlement stilzwijgende goedkeuring verleend aan het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Ierland. Bijzonder aan dit verdrag is dat het een uitgebreide bepaling be ...
Lees verder

De EU Arbitragerichtlijn; een (be)slechte procedure?!

Op 1 juli 2019 is de Richtlijn betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie van kracht geworden.  In deze blog schetst Rian Waaijer, Senior Tax Manager bij ...
Lees verder

Tax Controversy – Toegenomen complexiteit binnen fiscaliteit deel 2

Als belastingwetgeving niet meer overeenkomt met wat er om ons heen gebeurt, hoe verdedigen bedrijven dan hun fiscale positie? In deze blog schetst Maarten Prevoo, Senior Tax Manager bij KPMG Meijburg ...
Lees verder

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.