Douane

Pro Memorie 2023

Een handig naslagwerk voor de administratievoering van bedrijven, instellingen en ondernemers. De belastingtarieven en premies voor 2023 vindt u overzichtelijk samengevat in de nieuwe Pro Memorie.
Lees verder

Transfer Pricing Controversy

Er ontstaat steeds vaker discussie over transfer pricing, transparantie bij belastingen en heffingen op waardecreatie binnen een groep. Dit heeft op internationaal, regionaal en lokaal niveau geleid t ...
Lees verder

Transfer Pricing

Wanneer jouw bedrijf deel uitmaakt van een multinationaal concern en actief is in verschillende landen, komt transfer pricing (verrekenprijzen) direct om de hoek kijken. Intragroepstransacties moeten ...
Lees verder

Internationaal fiscaal geschil

Multinationals krijgen soms te maken met een internationaal fiscaal geschil. Een voorbeeld van een internationaal fiscaal geschil is als de fiscus van het ene land transfer pricing-correcties voor gre ...
Lees verder

Transfer pricing-documentatie

Transfer pricing-documentatie vormt de ‘first line of defense’ en biedt daarmee effectieve bescherming bij fiscale geschillen. Het feit dat een belastingplichtige beschikte over actuele en volledige t ...
Lees verder

Tax Controversy

Onder leiding van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werken landen over de hele wereld samen om belastingontwijking tegen te gaan. De toegenomen aandacht voor belastin ...
Lees verder

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.