Strategisch HRM familiebedrijf

Talent

Talentontwikkeling binnen het familiebedrijf

Het succes van uw familiebedrijf valt of staat met de kwaliteit van de medewerkers. Het bijzondere aan een familiebedrijf is dat (een deel van) de medewerkers familieleden zijn. Deze bijzondere structuur vergt speciale aandacht voor HRM. Een goede HRM strategie zorgt voor een betere dynamiek binnen het familiebedrijf.

Wij helpen u bij het opzetten van de juiste HRM strategie. Deze strategie bindt familieleden zodat het familiebedrijf aantrekkelijk blijft voor toekomstige generaties. Wij helpen met het aantrekken en behouden van extern talent om een eventueel gemis aan specifieke skills op te vangen. Met een allesomvattende HRM strategie beperkt u de risico’s die uw bedrijfs- of familiebelangen schaden. Strategisch HRM is belangrijk.

Wat zijn mogelijke uitdagingen voor strategisch HRM binnen een familiebedrijf

  • Zijn de rollen, skills en verantwoordelijkheden van de familieleden helder?
  • Hoe trekt uw familiebedrijf het juiste talent aan?
  • Hoe is uw bedrijfscultuur? Is er sprake van betrokkenheid, wederzijds respect en transparantie? 
  • Is er voor de nieuwe generatie ruimte voor een eigen visie op het familiebedrijf?

Strategisch HRM familiebedrijven: rollen van familieleden en beloningsbeleid

Elk familiebedrijf is gebaat bij een goed uitgedachte HRM-strategie. Het is belangrijk dat familieleden en niet-familieleden optimaal samenwerken, ook op directieniveau; om te innoveren is soms het aantrekken van extern talent cruciaal. Deze zaken maken strategisch HRM voor familiebedrijven cruciaal. Wij helpen u bij het vormgeven van deze HRM-strategie. Denk hierbij aan de volgende aandachtspunten van HRM:

  • Het vaststellen van de rollen voor familieleden binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld: maakt het opdoen van externe ervaring voor toetredende familieleden onderdeel uit van het management development traject.
  • Het ontwikkelen van talent en leiderschap binnen het familiebedrijf. Bijvoorbeeld: moeten toetredende familieleden eerst externe ervaring opdoen?
  • Het inrichten van een aantrekkelijk en duurzaam beloningsbeleid
  • Het implementeren van de juiste governance-structuren voor gelijke kansen.
  • Het optimaliseren van het fiscale gedeelte van uw HR en beloningsbeleid.

Strategisch HRM bespreken met onze familiebedrijven experts?

Heeft u hulp nodig bij het bepalen van de juiste HRM-strategie voor uw familiebedrijf? De adviseurs van ons familiebedrijven-team begeleiden u naar een passende HRM-strategie. Een HRM strategie zorgt ervoor u de juiste mensen aantrekt en behoudt.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.