Risicomanagement familiebedrijf

Risk

Effectief anticiperen op interne en externe risico’s voor familiebedrijven

Risicomanagement voor een familiebedrijf is het proces van het identificeren, beoordelen en beheersen van bedreigingen voor het kapitaal. Naast de reguliere bedrijfsrisico’s vloeien deze bedreigingen ook voort uit fiscale onzekerheden.

Door goed risicomanagement ziet u de risico’s voor uw familiebedrijf beter. Risicomanagement voor familiebedrijven is complex. Elke beslissing heeft gevolgen voor zowel familie als bedrijf. U beoordeelt dan ook altijd de bedrijfsrisico’s en het effect hiervan op de familie. Op deze manier vergroot u de harmonie binnen uw bedrijf en familie.

Wat zijn de mogelijke risico's voor een familiebedrijf?

 • Meningsverschillen binnen de familie.
 • Geen bedrijfsopvolgingsstrategie.
 • Geen duidelijke governance-afspraken.
 • Onvoldoende capaciteit om te reageren op veranderende markten.
 • Inadequate bescherming tegen fraude- en cyberbedreigingen.
 •  Weinig kennis van wet- en regelgeving zonder juridische en fiscale strategie.
 • Onvoldoende geschikt personeel door de ‘war on talent’.

Wat kan Meijburg betekenen voor uw risicomanagement?

Binnen familiebedrijven spelen vaak strategische vraagstukken over risicobeheer. Deze raken uw familie en uw bedrijf en vragen om een passende oplossing. Strategisch risicomanagement helpt bij het verbeteren van de besluitvorming, het vergroten van verantwoordelijkheden en het vergroten van uw succes bij het behalen van de bedrijfsdoelen. Als vertrouwde partner sparren wij regelmatig met u over strategisch risk management.

Wij helpen u graag met risicomanagement voor familiebedrijven:

 • Het opzetten van periodieke familiebijeenkomsten voor betere communicatie. Familieleden geven hier hun mening over risicomanagement, fiscale bedrijfsstrategie en eigendomskwesties.
 • Een belastingstrategie die ervoor zorgt dat uw cashflow na belastingen wordt geoptimaliseerd.
 • Fiscale en governance maatregelen die periodiek worden geactualiseerd om het bedrijf draaiende te houden.
 • Een grondige cyberbeveiligingsstrategie om uw bedrijfsmiddelen te beschermen.
 • Het beoordelen van transacties om te voldoen aan alle wettelijke fiscale vereisten.
 • Het beoordelen van het rendement op investering (ROI). Wij helpen u om te beoordelen of het rendement in verhouding staat tot het genomen risico.
 • Het familiebedrijf beschermen tegen financieel verlies of reputatieschade als gevolg van ongelukkige fiscale planning.

Uw risk-beleid bespreken met onze familiebedrijven experts?

Heeft u hulp nodig bij het opzetten van een risicobeleid? De adviseurs van ons familiebedrijven-team helpen u graag met risicomanagement. Wij begrijpen de spanningen tussen de drie machten familie, bedrijf en eigendom als geen ander. Wij brengen de fiscale en juridische kwetsbaarheden van uw familiebedrijf aan het licht en helpen om ze op te lossen.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.