Governance familiebedrijf

Governance

Governance familiebedrijf: heldere afspraken in het familiestatuut

Voor familiebedrijven is het samenspel tussen familie, eigenaren en bedrijf belangrijk. Dat samenspel maakt familiebedrijven sterk, maar soms ook kwetsbaar. Wij kennen als geen ander de dynamiek tussen deze drie onderdelen van een familiebedrijf. Family governance bij Meijburg gaat zowel over het overzien van het totale systeem als deze drie systemen afzonderlijk.

Familiestatuut voor zeggenschap en bestuur

Governance binnen familiebedrijven is ook belangrijk als het gaat om zeggenschap en bestuur. Een familiestatuut geeft antwoorden op vraagstukken rondom zeggenschap en bestuur in het familiebedrijf. Duidelijke afspraken hierover versterken de dynamiek binnen uw bedrijf.

Wat zijn mogelijke uitdagingen bij corporate governance gelet op zeggenschap en bestuur?

  • Liggen de bedrijfsdoelen in lijn met de familiebehoeften?
  • Hoe scheiden we familiekwesties en zakelijke problemen van elkaar?
  • Wat is een effectieve communicatiestructuur voor besluitvorming?
  • Hoe wordt de directie gekozen en wat is de rol van de familie daarbij?
  • Wat is de rol van (een mogelijk toenemend aantal) passieve aandeelhouders?
  • Is de fiscaliteit rondom bedrijfs- en familieverwachtingen op orde?

Wat kan Meijburg voor u betekenen op het gebied van governance en familiestatuut?

Governance zorgt voor balans tussen de verschillende belangen binnen de familie en het bedrijf. Zo werkt een goede governance structuur betere communicatie, transparantie en besluitvorming in de hand. Wij helpen u graag met de volgende aspecten van governance:

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen

Wij raden u aan om met uw familiebedrijf naar de toekomst te kijken. Maak tijd voor belangrijke kwesties. Hoe betrekt u bijvoorbeeld op termijn uw kinderen bij het familiebedrijf? Hoe zorgt u dat zij klaar zijn voor deze taak?

Anticiperen op calamiteiten

Wat gebeurt er als de bestuurder van het familiebedrijf plotseling overlijdt? Het scheelt veel onzekerheid als ook uit het familiestatuut blijkt wie – al dan niet tijdelijk – de zeggenschap krijgt toegewezen binnen het familiebedrijf.

Familiewaarden en 'code of conduct' vastleggen in het familiestatuut

Het vastleggen van de familiewaarden en code of conduct in het familiestatuut is belangrijk voor de bedrijfsvoering. Waarom helpen wij u hierbij? Bedrijven die hun normen en waarden op schrift stellen presteren beter.

Rollen, ambities en beloning

Wij helpen u met het maken van afspraken over de rolverdeling en beloning binnen het bedrijf. De juiste afspraken zorgen voor het juiste verwachtingspatroon bij uw familieleden. Dit is belangrijk om het familiebedrijf goed te laten functioneren.

Bedrijfsoverdracht naar de volgende generatie

Hoe eerder u de overdracht naar de volgende generatie voorbereid, hoe beter. Bepaal in het familiestatuut wie de leiding overneemt en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Bepaal welke familieleden in de directie zitten en hoe de eigenaar zich terugtrekt uit het bedrijf.

Uw governance bespreken met onze familiebedrijven experts?

Heeft u hulp nodig bij het inrichten van de governance van uw familiebedrijf? Wilt u bestaande afspraken actualiseren in het familiestatuut? De adviseurs van ons familiebedrijven-team kennen de dynamiek binnen het familiebedrijf. Wij helpen graag met governance-afspraken en het familiestatuut.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.