Transfer Pricing: Documentatie is verplicht

Transfer Pricing documentatieplicht

De regelgeving is heel duidelijk: voor boekjaren vanaf 1 januari 2016 moet Transfer Pricing Documentatie voldoen aan aangescherpte Nederlandse en internationale vereisten. In Nederland moet aan die vereisten zijn voldaan, uiterlijk op het moment dat de termijn voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting verstrijkt.

Goede planning is essentieel

Elk ander land kent helaas zijn eigen deadlines. Een goede planning is daarom noodzakelijk om boetes te voorkomen en dit betekent een fikse verplichte inspanning. In Nederland is de Transfer Pricing Documentatieplicht afhankelijk van de groepsomzet-categorie waarin uw onderneming valt. Deze groepsomzet is onderverdeeld in drie categorieën zoals onderstaand weergegeven.

Gedegen aanpak van Meijburg & Co

Master Files, Local Files en Country-by-Country reports: een forse verzwaring van de eisen aan documentatie. Maar hoe ontwikkelt u de documentatie zo efficiënt mogelijk en hoe houdt u deze vervolgens up-to-date? Hiervoor hebben wij een gedegen aanpak en technologie ontwikkeld. Onze gedegen aanpak houdt rekening met de beschikbare Transfer Documentatie die aanwezig is binnen uw onderneming. Meijburg & Co biedt diverse oplossingen van volledig documentatie management tot een review om mogelijke risico’s, tekortkomingen en ‘do’s and don’ts’ te identificeren. Onze modulaire benadering maakt het mogelijk dat u een (groot) deel van de documentatie ook zelf kunt opstellen, al dan niet onder begeleiding van onze specialisten.

Wat zijn de voorwaarden?

In Nederland zijn de voorwaarden voor de Transfer Pricing-documentatieverplichtingen als volgt:

 1. Groepsomzet minder dan EUR 50 miljoen
  Bij een geconsolideerde groepsomzet van minder dan EUR 50 miljoen moet er algemene Transfer Pricing- documentatie opgesteld worden.
   
 2. Groepsomzet minimaal EUR 50 miljoen
  Bij een geconsolideerde groepsomzet van minimaal EUR 50 miljoen is het wettelijk verplicht om jaarlijks een Master File én een Local File op te stellen.
   
 3. Groepsomzet minimaal EUR 750 miljoen
  Bij een geconsolideerde groepsomzet van minimaal EUR 750 miljoen is het wettelijk verplicht om jaarlijks een Country-by-Country report (landenrapport) op te stellen als aanvulling op de Master File en Local File.
figuur

Hoe Meijburg & Co kan helpen

De verzwaarde Transfer Pricing documentatievereisten zijn van invloed op internationaal opererende ondernemingen met een geconsolideerde groepsopbrengst van ten minste EUR 50 miljoen. Dit betekent een aanzienlijke toename in administratieve lasten in vergelijking met de algemene Transfer Pricing documentatievereisten. Om u hierbij op een efficiënte manier te ondersteunen en goed inzicht te krijgen in wat de documentatievereisten voor uw onderneming betekenen, heeft Meijburg & Co verschillende oplossingen ontwikkeld.

Review

Meijburg & Co kan helpen om de structuur en inhoud van de Master File en Local File te bepalen welke aansluit bij uw onderneming. Verder kunnen we de door u opgestelde Transfer Pricing documentatie reviewen om mogelijke risico’s, tekortkomingen en ‘do’s and don’ts’ te identificeren.

Modulaire benadering

In samenwerking met u zal worden beoordeeld welke delen van de documentatie door u zelf kunnen worden opgesteld en welke delen Meijburg & Co voor haar rekening neemt. Deze gecombineerde aanpak resulteert in documentatie die uw interne bedrijfskennis combineert met onze professionele kennis en ervaring.

Volledig documentatie management

Meijburg & Co neemt het gehele project voor haar rekening, waarbij wij zorgdragen dat u voldoet aan alle documentatievereisten en waarbij wij u volledig ontzorgen.

Transfer Pricing Automated Documentation

Transfer Pricing Automated Documentation (TPAD) is een dynamische tool voor opstellen van rapporten op basis van data, informatieverzoeken en templates. Het informatieverzoek bevat informatie die specifiek gericht is op de lokale vennootschap. Het template bevat algemene informatie die van toepassing is op alle specifieke vennootschappen.

Meer informatie over Transfer Pricing Documentatie?

Als u meer wilt weten over Transfer Pricing Documentatie dan gaat Meijburg & Co graag het gesprek met u aan. Neem daarvoor contact op met onze specialisten.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.