Financial Transactions en Tax Valuations: noodzakelijke onderbouwing

Financial Transactions en Tax Valuations

De services Value Chain Management, Transfer Pricing Documentation en Controversy and Dispute Resolution kunnen niet zonder kennis en ervaring op het gebied van Financial Transactions and Tax Valuations. Een solide, objectieve onderbouwing van de interne verrekenprijzen is immers een vak op zich.

Die onderbouwing vraagt kennis van zowel fiscaliteit als financiële economie. In de Global Transfer Pricing Services-praktijk van Meijburg & Co zijn daarom, naast fiscalisten, ook ervaren economen en financieel specialisten actief.

Aantoonbaarheid is key bij Financial Transactions and Tax Valuations

In de context van Transfer Pricing wordt het statement ‘at arm’s length’ keer op keer gebruikt. Voldoen uw verrekenprijzen voor interne transacties aan voorwaarden die onafhankelijke derden ook zouden hebben gesteld? En van welke interne transacties moet u eigenlijk de verrekenprijzen onderbouwen? De regelgeving onderscheidt tenminste vier typen interne transacties, waar Transfer Pricing een rol speelt:

  • Goederen
  • Diensten
  • Financiering (leningen, garantstellingen en cash pools)
  • Intellectueel eigendom

Wij werken met kritische benchmarks

Voor goederen en diensten was een vergelijkbaarheidsstudie (benchmark study) in het verleden vaak voldoende. Belastingdiensten zijn vandaag de dag een stuk kritischer en stellen hogere eisen ten aanzien van zoekcriteria en het up-to-date houden van benchmark studies.

Die hogere eisen worden ook gesteld ten aanzien van financierings- en intellectuele eigendoms-transacties, nu belastingautoriteiten steeds meer kennis en ervaring hebben met het beoordelen van deze typen interne transacties. Onze ervaring is dat verschillende belastingautoriteiten in de praktijk hier nog weleens uiteenlopende standpunten over innemen.

Benchmark studies kunnen wij kosteneffectief voor u uitvoeren. Ook werken wij volgens standaard- en reproduceerbare protocollen. Deze protocollen zijn OECD-proof en afgestemd met de Belastingdienst.

Complex maatwerk bij financieel-economische onderbouwing

Naast benchmarking levert Meijburg & Co ook complex maatwerk. Dat gebeurt onder andere door middel van volgende oplossingen:

  • Datamining in publiek toegankelijke databases.
  • Regressieanalyses.
  • Leningen en garantie-analyses.
  • Royalty-studies.
  • Waardering van intellectual property, ondernemingen en aandelen voor fiscale doeleinden.

Meer weten over Financial Transactions and Tax Valuations?

Als u meer informatie wilt over Financial Transactions and Tax Valuationsdan gaat Meijburg & Co graag het gesprek met u aan. Neem daarvoor contact op met onze specialisten.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.