Innovatiebox

Innovatiebox

De overheid bevordert graag technische innovatie in het bedrijfsleven. Dat gebeurt aan de ene kant door middel van subsidies, bijvoorbeeld op de kosten van investeringen. Aan de andere kant kunt u aanspraak maken op een veel lagere belasting op uw winsten (die voortkomen uit de innovatie). Hiervoor moet u wel aan allerlei voorwaarden voldoen. Onze specialisten helpen u graag om uit te zoeken in hoeverre u recht heeft op de voordelen van de zogenoemde innovatiebox.

S&O-verklaring: subsidie op innovatiekosten

Heeft u werknemers die speur- en ontwikkelingswerk (oftewel S&O) gaan uitvoeren? Dan kan uw bedrijf via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl, een S&O-verklaring aanvragen. Dit moet u wel doen voorafgaand aan het innovatieproject. Veelal kan het ontwerpen of ontwikkelen van software u ook een S&O-verklaring opleveren.

Heeft u een S&O-verklaring toegekend gekregen? Dan krijgt uw onderneming een percentage van 16% tot 40% van de S&O-kosten als subsidie. De volgende kosten vallen hieronder:

  • Loonkosten van medewerkers die op vernieuwende wijze technische problemen oplossen. Als werkgever kunt u de subsidie verrekenen met de loonbelasting en premies volksverzekeringen. Dat zorgt voor een flinke afdrachtsvermindering.
  • Investeringen die u gebruikt voor het project.
  • Andere soorten kosten die toerekenbaar zijn aan het S&O-project.

Innovatiebox

Heeft u een S&O-verklaring en brengt uw bedrijf met de S&O-werkzaamheden immateriële activa voort? Dan voldoet u aan de eerste voorwaarde voor de innovatiebox. De regelgeving innovatiebox houdt in dat de winst die u maakt, als gevolg van de door u ontwikkelde immateriële activa, een stuk minder wordt belast. Het effectieve tarief is dan namelijk slechts 9%, terwijl het normale tarief kan oplopen tot 25%.

Aanvullende voorwaarden innovatiebox

Komen uw omzet en/of S&O-winst boven bepaalde wettelijke grenzen uit? Dan bent u er nog niet met alleen een S&O-verklaring. Om gebruik te mogen maken van de innovatiebox, moet u in dat geval juridische rechten in verband met kennis hebben. De meest bekende zijn een octrooi en kwekersrecht. Deze moet u aangevraagd of volledig verkregen hebben. Een andere mogelijkheid is dat u een exclusieve licentie heeft op zulke rechten. Heeft u programmatuur ontwikkeld? Dan is dat eveneens genoeg en hoeft u niet aan deze eis te voldoen.

Innovatieve kennis op de balans

De innovatieve kennis, oftewel het immateriële activum, moet door uw bedrijf en voor eigen rekening zijn ontwikkeld. Maar het is niet vereist dat u deze kennis activeert op de balans. De ontwikkelingskosten kunt u aftrekken tegen het normale tarief. De effectief lage heffing van 9% gaat namelijk pas in nadat de voortbrengingskosten van het immaterieel activum zijn ingehaald.

Moet u eigenlijk van tevoren de innovatiebox, oftewel het effectieve 9%-tarief, aanvragen bij de Belastingdienst? Nee, dit is niet nodig. Hoewel bedrijven dit wel vaak vooraf afstemmen met de Belastingdienst. Bij de aangifte vennootschapsbelasting kunt u ervoor kiezen.

Welk deel van de winst valt onder het lage tarief?

Als u eenmaal gebruikmaakt van de innovatiebox, dient zich de volgende vraag aan: welk deel van de totale winst profiteert eigenlijk van het effectief lage belastingtarief? Het antwoord hierop is niet eenduidig. Het hangt namelijk af van de rol die de technische innovatieve kennis speelt bij de vorming van uw winst. Onder meer de volgende functies kunnen invloed hebben op de winst:

  • Productie
  • Verkoop
  • Algemeen management

Besteedt u een bepaald deel van het ontwikkelingswerk uit aan groepsvennootschappen? Dan kan uw voordeel lager zijn dan wanneer u geen werk uitbesteedt. Onze professionals helpen u graag om te bepalen over welk deel van de winst u recht heeft op het lage tarief.

Hulp nodig bij de innovatiebox? 

Wilt u weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor de innovatiebox? Of wilt u precies laten vaststellen welk deel van uw winst eronder valt? De experts van Meijburg & Co beantwoorden graag al uw vragen op het gebied van innovatiebox. We hebben ruime ervaring in diverse bedrijfstakken. We zorgen bovendien voor overeenstemming met de Belastingdienst. Zo hoeft u zich nergens druk om te maken.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.