Overige indirecte belastingen

trein met snelheid

Naast assurantiebelasting, btw en douane en accijnzen adviseren wij u ook graag over de overige indirecte belastingen.

BPM en motorrijtuigenbelasting

Als bezitter van een motorvoertuig krijg je in Nederland te maken met een aantal specifieke belastingvormen. U betaalt waarschijnlijk al inkomstenbelasting maar daarnaast is het de bedoeling om nog een extra bijdrage af te staan wanneer u een motorvoertuig bezit en gebruik maakt van het wegennet. De belastingen die hierop van toepassing zijn, zijn de BPM en de motorrijtuigenbelasting.

Verbruiksbelasting

Verbruiksbelasting is belasting verschuldigd op het in Nederland op de markt brengen van vruchten- en groentesappen, limonade en mineraalwater.  De productie van deze goederen dient dan ook altijd plaats te vinden in een daartoe aangewezen inrichting. Indien dergelijke goederen worden betrokken vanuit het buitenland, dient hiervoor een aangifte verbruiksbelasting te worden gedaan.

Advies nodig?

Onze specialist Bart-Jan Kalshoven helpt u graag op weg.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.